Verjaring van vorderingen dreigt per 31 december

Verjaring van vorderingen dreigt per 31 december

Regelmatig ontvangen wij rond het einde van het jaar nog een groot aantal incasso-opdrachten omdat men voor de verjaring van de vordering vreest. Reden genoeg de belangrijkste verjaringstermijnen op basis van het nieuwe recht eens voor u op een rijtje te zetten:

Klik hier voor het overzicht

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Peter Liewes van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

31 december 2004 – een historische verjaringsdag

Er staat ons in de Duitse rechtsgeschiedenis een unieke dag te wachten, 31 december 2004. Immers is er nog nooit een dag geweest waarop zo veel vorderingen verjaarden.

Dat oudejaarsdag een bijzondere verjaringsdag is, is ons bekend uit het oude Burgerlijk Wetboek. Het concept om het begin van de verjaring te leggen op de jaarwisseling, is beproefd, omdat daarmee de bepaling van het exacte begin van de verjaring in veel gevallen overbodig wordt, en werd in het nieuwe Burgerlijk Wetboek aangehouden.

Maar op oudejaarsdag van dit jaar verjaren alle vorderingen die dateren van de tijd vóór 01-01-2002 (Altforderungen) waarvoor nu niet meer de gemoedelijke termijn van 30 jaar geldt, maar de nieuwe termijn van drie jaar conform § 195 BGB.

Dat zijn veel vorderingen; hier een paar voorbeelden:

  • Ansprüche auf Vertragserfüllung (etwa auf Lieferung der Kaufsache) und ähnliche Ansprüche (etwa auf Rückzahlung eines Darlehens);
  • Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss und „positiver” Vertragsverletzung (soweit sie nicht nach der alten BGH-Rechtsprechung der alten Gewährleistungsfrist von sechs Monaten unterstellt sind); also zum Beispiel Ansprüche aus Pflichtverletzung von Dienstverträgen;
  • Ansprüche aus Gesellschaftsverhältnissen (soweit keine Sonderregelungen gelten);
  • Überhaupt Ansprüche aus den Vertragstypen, bei denen die Vertragsverletzung nicht speziell geregelt ist;
  • Ungerechtfertigte Bereicherung;
  • Eigentümer-Besitzer-Verhältnis.

Een echte valkuil veroorzaakt het nieuwe recht voor borgtochtaanspraken. Hun verjaring begint aan het eind van het kalenderjaar waarin de hoofdvordering opeisbaar is, wanneer (hetgeen normaalgesproken het geval is) de schuldeiser de opeisbaarheid van de hoofdvordering kent. De principaal die terstond na oplevering gebreken reclameert, verliest zijn aanspraak uit de garantieborgtocht dus eerder dan de aanspraak tegen de bouwondernemer, die vijf jaar na oplevering verjaart.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Peter Liewes van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.