Maand: december 2002

Kerstwensen Namens ons kantoor wensen wij u en uw familie fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2003. Laat ons gezamenlijk hopen dat de wereld in een wat rustiger vaarwater komt.

Sie oder Du: wat moet je nou? Een regelmatig wederkerend discussiepunt bij gesprekken over zakendoen met Duitsland is de vraag wanneer je een Duitser wel of niet mag duzen. De kern van de kwestie is dat je met Sie en Du van alles kunt uitdrukken en vastleggen. Sie staat voor…

Verjaring van vorderingen dreigt per 31 december Regelmatig ontvangen wij rond het einde van het jaar nog een groot aantal incasso-opdrachten omdat men voor de verjaring van de vordering vreest. Reden genoeg de belangrijkste verjaringstermijnen op basis van het nieuwe recht eens voor u op een rij te zetten: Klik…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel III) Aan het Lijntje Eén van de meest voorkomende problemen die wij dagelijks in de praktijk meemaken, is dat de Nederlandse crediteur zich lang aan het lijntje laten houden. Ofschoon er ongedekte cheques worden toegezonden (dus vaak een strafbaar feit wordt gepleegd), blijft men…

Quo vadis, Germania? (Omzetbelasting) De Duitse Minister van Financien, dhr. Hans Eichel heeft als ultiem middel om de (lege) staatskas te vullen het “Verrassingsei” (KinderSurprise) ontdekt. Het ei is van chocolade en valt derhalve als levensmiddel onder het lage BTW-tarief. De belastingexperts van het ministerie hebben nu geconstateerd dat in…

Het Steuervergünstigungsabbaugesetz Deze uitgave van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland heeft in delen een fiscaal tintje. Dit komt omdat de nieuwe (oude) regering het zwaartepunt van haar handelen in de eerste periode na de verkiezingen op het vullen van de staatskas heeft gericht. Op een chaotisch manier zijn de afgelopen weken…

Programma seminars en workshops 2003 Ook het komende jaar zal de Nederlands Duitse Businessacademie u graag van dienst willen zijn met praktijkgerichte bijeenkomsten over het zakendoen met Duitsland. Gaarne willen wij uw aandacht vestigen op ons aanbod aan seminars en workshops in het jaar 2003. Klik hier voor het programma…

Quo vadis, Germania? (Inkomstenbelasting) In het kort: – bijtelling voor het privegebruik van de auto van 1% naar 1,5% , – lineaire afschrijving gebouwen naar standaard 2% – afschaffing degressive afschrijving gebouwen – uitbreiding belastingplicht bij verkoopwinst effecten – Eigenheimzulage wordt beperkt – beperking verliesverrekening op max. 50% van de…

Nieuwe VOB 2002 Zoals reeds aangekondigd in de nieuwsbrief van september is dit najaar een nieuwe versie van de VOB (Verdingungsordnung Bau) van toepassing verklaard. De meest belangrijke veranderingen tegenover de VOB 2000 zijn in de onderstaande synopsis opgenomen. Zo kunt u gemakkelijk zien wat er allemaal gaat veranderen.  

Quo vadis, Germania? (vennootschapsbelasting) In het kort: – beperking verliesverrekening op max. 50% van de winst – afschaffing van de aftrek van uitgaven voor geschenken – afschaffing lifo-procedure bij waardering voorraad – afschaffing vereenvoudigingsregeling bij afschrijving roerende goederen – afschaffing verliesverrekening bij “mantelkoop” – beperkingen bij het aangaan van een…