Categorie: Faillissementsrecht

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is als gevolg van een aantrekkende economie dalende. In vergelijking met het eerste kwartaal 2010 gingen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 8,7 % minder bedrijven over de kop. In totaal bedroeg het aantal bedrijfsfaillissementen 2011 in het genoemde tijdsbestek 7.423, in het…

In 1999 afgeschaft en geprezen als ultima ratio voor de redding van bedrijven in het kader van een faillissementsprocedure is de voorrang van de fiscus terug van weggeweest. Althans als de plannen van de bondsregering in het kader van het “Sparpaket” werkelijkheid worden. Daarmee komt een einde aan het systeem…

Na het faillissement van de huurder van bedrijfsruimte blijft de huurovereenkomst in beginsel bestaan. Voor de verhuurder dreigen verliezen omdat aanspraken op huurpenningen of servicekosten uit het verleden muteren tot concurrente vorderingen in het faillissement. Pas als de faillissementsprocedure wordt geopend neemt de curator de huurverplichtingen, die vanaf dit moment…

Het faillissement van de verhuurder of huurder van bedrijfsruimte heeft diepgaande uitwerkingen op het huurcontract. Bij een faillissement van de huurder is het voor de verhuurder essentieel of, wanneer, hoe en in welke hoogte hij huurpenningen kan innen en onder welke omstandigheden hij of de curator de huurovereenkomst kan beëindigen.…

Bij veel Nederlandse bedrijven met een Duitse dochteronderneming worden op het moment kritische analyses gemaakt, hoe men met deze (verliesgevende) dochter in de toekomst zal omgaan. Helaas beschikt men in Nederland slechts over rudimentaire gegevens over de Duitse dochter. Er zijn geen kopieën van de (arbeids-)overeenkomsten, huur- en leasingcontracten,   laat…

Ook Duitsland kent een wtv – regeling als steunmaatregel bij tekort aan onderhanden werk, het zogenaamde Kurzarbeitergeld (KUG). Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men een aantal formulieren in te vullen, te weten de Anzeige über Arbeitsausfall en de Antrag auf Kurzarbeitergeld (Leistungsantrag). Echter, met het invullen alleen is…

Uitleg kredietcrisis voor kinderen

De leverancier als bank Neem de spullen maar mee, over betalen hebben we het later wel. Zo luidt een bijdetijds motto van veel verkopers. Gevolg: de leverancier is al een tijdje niet meer uitsluitend klant van een bank, maar fungeert in toenemende mate ook als bank voor haar klanten. Het…

Faillissement in Duitsland Anders dan in Nederland betekent een negatief eigen vermogen het faillissement van een bedrijf. De directeur moet binnen drie weken nadat hij van de zgn. Ueberschuldung notie heeft genomen (of had kunnen nemen) het faillissement aanvragen. Doet hij dat niet, dan wordt hij persoonlijk (voor de schade)…

“Stoppen” met een Duitse GmbH vergt de nodige stappen Niet alle plannen in het zakelijk leven worden met succes bekroond. Op een gegeven moment ontstaat dan de wens met de Duitse GmbH “te stoppen”. Is de beslissing bedrijfsintern één keer genomen, dan wil men e.e.a. liefst vanaf ‘morgen’ ook omzetten.…

Curator heeft speciaal ontslagrecht De curator kan arbeidsverhoudingen met een opzegtermijn van maximaal drie maanden tegen het einde van de maand opzeggen. Volgens het “Bundesarbeitsgericht” bestaat dit bijzondere recht ook voor het geval dat de werkgever reeds eerder de arbeidsverhouding had opgezegd en daarbij een langere opzegtermijn had aangehouden.

Zegt een Duitse curator: ” die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt” Betekent dit niet dat de rekening ook (altijd) betaald wordt. Casus: Een bedrijf belandt in faillissement. De curator wil dat er nog verder wordt geleverd en verklaart tegenover de leverancier: “die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt en ondertekend met…

Bewijs storting stamkapitaal GmbH moet worden bewaard Een Duitse GmbH failleerde 20 jaar naar de oprichting. De curator vorderde van de aandeelhouders het bewijs dat zij destijds het stamkapitaal hadden gestort. De aandeelhouders beschikten alleen nog over balansen uit die tijd waaruit bleek dat de storting was geschied. Onvoldoende bewijs…

Nieuwe faillissementswetgeving vanaf 01 december Zoals in onze nieuwsbrief van oktober vermeld, stijgt het aantal faillissementen in Duitsland naar ca. 33.000 in het jaar 2001. Hoe deze faillissementen worden afgewerkt, is geregeld in de Insolvenzordnung uit het jaar 1999 die nu geactualiseerd wordt. De belangrijkste punten: a)     De procedure wordt op…