Maand: juni 2007

Onroerend goed: de grootste steden van Duitsland Zoals u weet begeleiden wij regelmatig Nederlandse en Belgische beleggers bij de aankoop van onroerend goed in Duitsland. Daarbij valt op dat de kennis over Duitsland vaak enigszins summier is. Bijgevoegd vindt u derhalve een overzicht van alle Duitse steden met meer dan…

Elektrogesetz: Deutsche Gruendlichkeit is een mythe Sinds de invoering van het Elektro- und Elektronikgeraetegesetz (Duitse omzetting van de richtlijn WEEE) roepen wij dat hier een bureaucratisch monster is ontstaan en het maar de vraag is of alle bedrijven de verplichtingen zullen nakomen. Als je bekijkt hoe weinig (buitenlandse) bedrijven geregistreerd…

Arbeidsrecht: geen gouden handdruk bij (te vroege) dood werknemer Bij de invoering van het Elterngeld per 1 januari jongstleden zagen wij het fenomeen dat a.s. moeders alles op alles zetten om het kind pas na 31-12-2006 te krijgen. Immers, het Elterngeld (ca. 70% van je laatst verdiende inkomen voor een…

Actuele wetten en verordeningen De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand juni (en eerder) vindt u hier: klik hier

Regering besluit belastingverlaging (vennootschapsbelasting naar 15%) Duitsland wordt nu ook m.b.t. de belastingtarieven concurrerend, zo heeft de regering besloten. De vennootschapsbelasting daalt naar 15% (van 25%). Als men daar de Duitse Gewerbesteuer en de solidariteitstoeslag bijtelt, komt de algehele belastingdruk onder de 30%. Een van de redenen voor de verlaging…

Merken en modellen: royement van een merk (Loeschung) In de vorige uitgave zijn wij ingegaan op de vraag hoe de houder van een eerder ingediend merk oppositie kan instellen (Widerspruch erheben). Heden het royement van een merk. Als eigenaar van een merk kunt u op elk moment afstand doen van…

De “Strickvraag” (vraag 10) Natuurlijk kent u Duitsland als uw broekzak, want wie aan export doet, heeft zich goed voorbereid. Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land waar bijna 25% van de totale Nederlandse export naar toe gaat. Voorlopig beperken wij ons tot Nordrhein Westfalen, een…

Payroll service door Anwaltskanzlei Strick: handleiding voor do-it-yourselfers (ook handig voor intelligente personeelsfunctionarissen)  Dat ons kantoor voor Nederlandse en Belgische bedrijven de lonen, sociale lasten en loonbelasting berekent, (uit)betaalt en indien gewenst ook de vragen van de Duitse werknemers op deze gebieden beantwoordt, weet u al. Vooral de puenktliche betaling…

Nieuwe wettelijke regeling per 01-06-2007  Per 1 juni 2007 is de nieuwe REACH verordening van kracht. Doelstelling van REACH is het de informatie over gevaarlijke eigenschappen van chemische producten/stoffen die al langer op de markt zijn, te verbeteren.  Nieuwe stoffen moeten reeds heden op risico´s worden onderzocht en beoordeeld alvorens…

Handelsagenten: Buchauszug niet in alle gevallen verschuldigd Het ultieme wapen van de handelsagent noemen wij het uittreksel uit de boeken (Buchauszug). Middels dit uittreksel moet de principaal alle transacties en de financiële afwikkeling daarvan gedetailleerd op een rij zetten. Een onbegonnen werk, als je niet alle gegevens reeds in een…

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb om…

Bouwrecht: wie is bevoegd om de opdrachtgever te vertegenwoordigen? Bij het aannemen van projecten probeer je zoveel de uit te voeren werkzaamheden zo goed mogelijk te definiëren. Gaandeweg het project echter moet nog het een en ander worden bijgesteld, veranderd of uitgebreid. De afspraak over de additionele werkzaamheden met iemand…