Maand: juni 2000

In de maand juni leveren advocaten van Anwaltskanzlei Strick een bijdrage aan de volgende lezing(en): Datum: 8 juni 2000 Titel: Grensoverschrijdende Arbeid Organiserende instantie: SFB Locatie: Berg en Dal Op onze website staat een overzicht (1992-2000) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd. http://www.strick.de

Indien een werknemer weigert om berechtigte en angeordnete overuren te maken dan bestaat voor de werkgever de mogelijkheid om hem/haar wegens “Arbeitsverweigerung” te ontslaan. De rechter heeft bepaald dat zakelijke belangen in principe voorrang hebben op privé-aangelegenheden. Alleen belangrijke privé-omstandigheden vormen hierop een uitzondering. Dit is de uitkomst van een…

Incassowerkzaamheden vormen traditioneel een belangrijke taak voor de Duitse advocatuur. Dit heeft te maken met het feit dat de Duitse rechtspraak – in een gerechtelijke procedure – uitsluitend de in het kader van een incassoprocedure ontstane advocatenkosten voor vergoeding door de debiteur toekent. Deze kunnen worden afgelezen uit een standaard…

Helaas komen wij maar al te vaak tegen dat Nederlandse ondernemers hoge boetes krijgen opgelegd, omdat zij niet aan bepaalde vestigingseisen hebben voldaan. Vaak leeft het idee dat één Europa betekent dat iedere onderneming zich vrij mag bewegen in een andere lidstaat. De Duitse situatie wijkt echter af van de…

Net als in Nederland worden in Duitsland strenge eisen gesteld aan het verstrekken van domeinnamen op Internet (de zgn .de adressen). Dient in Nederland een uittreksel van de Kamer van Koophandel te worden overhandigd, in Duitsland is het hebben van een vestigingsadres verplicht. Dit betekent dat u als Nederlandse ondernemer…

In het Duitse handelsverkeer kan men niet om het Bestätigungsschreiben heen. Mondeling overeengekomen afspraken worden in de regel door één of door beide partijen schriftelijk bevestigd. Wijkt de inhoud van dit kaufmännische Bestätigungsschreiben af van de eerder mondeling overeengekomen afspraken en reageert de ontvanger niet op de gestuurde brief, dan…