Maand: september 2001

Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers Ondanks de verregaande consequenties van de nieuwe transportwetgeving voor de verladers/opdrachtgevers loopt men noch in Duitsland noch in Nederland storm tegen deze regeling. De toekomstige boetes zullen daar wel verandering in brengen. (zie ook extra nieuwsbrief http://www.strick.de/duitsland/nieuws/jnd-mailing-aan-afmelding/)

Rabattgesetz en Zugabeverordnung zijn afgeschaft Het Rabattgesetz van 1933 verbiedt in het wezenlijke de verlening van kortingen aan consumenten bij een contante betaling, indien deze korting meer dan 3 procent bedraagt. De Zugabeverordnung van 1932 verbiedt principieel het aanbieden of het geven van gratis toegiften in het handelsverkeer. In beperkte…

Liquideren van een Duitse dochteronderneming Traditioneel is Anwaltskanzlei Strick sterk betrokken bij het oprichten van vestigingen in Duitsland. Jaarlijks begeleiden wij tussen de 50 en 100 Nederlandse bedrijven bij de keuze van de juiste rechtsvorm en het daaruit voortvloeiende oprichtingstraject. Niet altijd heeft de Duitse vestiging een eeuwig leven en…

Inkomstenbelasting in Duitsland zeer aantrekkelijk Veel ondernemers denken over verplaatsing van hun bedrijf naar Duitsland. De Nederlandse inflatie loopt uit de hand, de loonkosten stijgen en het in het verleden opgebouwde concurrentievoordeel m.b.t. Duitsland bestaat niet meer (bron DNB jaarverslag 2000 pag 109-110). Tot overmaat van onzekerheid speculeert DNB over…

Links In het zakelijke leven kom je nogal regelmatig woorden tegen die door een ieder verschillend worden gebruikt. Deze spraakverwarring leidt onherroepelijk tot juridische problemen. De Nederlandsche Bank maakt een einde aan de verwarring op financieel gebied en geeft een toelichting op een groot aantal regelmatig voorkomende woorden:  http://www.dnb.nl/ Een…

Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst) De controledienst van de Bundesversicherungsanstalt heeft medegedeeld dat premies voor sociale verzekeringen nu ook over (ten onrechte) niet betaalde, dus fictieve loon(bestanddelen), zullen worden geheven. Tot nu toe werden premies slechts over het daadwerkelijk…

Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland Dit najaar leveren medewerkers van ons kantoor een bijdrage aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse Duitse Businessacademie: 01-10-2001 Nederlands Duitse Cultuurverschillen (inleiding, rollenspel) 04-10-2001 Zakendoen in Duitsland (juridische helicopterview) * 09-10-2001 Afzetkanalen in Duitsland: vinden van…