Maand: januari 2005

Betalingstermijnen Het geven van een betalingstermijn aan een afnemer is feitelijk een verstrekking van een krediet. Lange betalingstermijnen hebben een hogere financieringsbehoefte voor het kredietverlenende bedrijf tot gevolg en daarmee ook hogere financieringskosten. Hier ontstaat dan ook onmiddellijk het spanningsveld tussen verkoop en creditmanagement. De verkoper zal vaak op provisiebasis…

‘Business Development Executive’ zonder succes moet met ontslag rekening houden Zo oordeelde het Bundesarbeitsgericht in het geval van een werknemer die tezamen met zes buitendienstmedewerkers de Duitse markt voor zijn werkgever moest veroveren. Na twee jaar was nog geen enkele klant gewonnen, ondanks de vorstelijke vergoeding van 144.000 euro vast…

Invoering Maut (tolheffing op Duitse snelwegen) De verplichting om de Duitse Maut te betalen bestaat bij het vervoer over de Duitse snelwegen middels vrachtwagens vanaf 12 ton. Deze regeling geldt zowel voor binnenlandse alsook voor buitenlandse weggebruikers. Belastingplichtig zijn de eigenaar, de houder en de chauffeur (hoofdelijk aansprakelijk). Boetes: de…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel X) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Bij de vernietigbaarheid hebben wij in eerste instantie te maken met een rechtsgeldige overeenkomst. Hoewel het om een…

Duitsland beweegt Na de hereniging van Oost- en West Duitsland in het jaar 1990 kende Duitsland een Sonderkonjunktur. Terwijl ook in Duitsland eind jaren ’80 de discussie omtrent ‘lean management’ en ‘lean production’ als antwoord op de steeds toenemende globalisering werd gevoerd, bracht de hereniging een geweldige economische bloei met…

Oprichting van een vestiging in Duitsland Regelmatig adviseren wij bij het oprichten van een vestiging of eigen bedrijf in Duitsland. Een van de meest gestelde (voor) vragen is, of het handiger is de Duitse markt middels een GmbH te bewerken of dat het beter is een filiaal van een Nederlandse…

 Beitragsbemessungsgrenzen aangepast Voor pensioenverzekering (Rentenversicherung) is de premiegrens opgetrokken: West-Duitsland            van 5100 euro             naar 5200 euro Oost-Duitsland            van 4350 euro             naar 4400 euro Bijdrage: 19.5 %         50/50 werkgever/werknemer Voor de Kranken- und Pflegeversicherung dienen bijdragen op inkomens tot 3525 euro per maand (was 3487,50) euro resp. 42.300 euro…

Checklist bedrijfsovername Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat…