Maand: januari 2006

Gouden handdruk niet langer belastingvrij In het verleden kon men een financieel interessante oplossing in het kader van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst bieden door op de belastingvrije bedragen te wijzen. Tempi passati, vanaf 01-01-2006 zijn afvloeiingsregelingen volledig aan belasting onderworpen. Echter, voor het geval u op dit moment in…

Meerdere Geschaeftsfuehrer, wie is bevoegd? Wij zien het regelmatig gebeurden. Binnen een GmbH zijn meerdere directeuren benoemd die volgens de statuten uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. Echter, een contract is slechts door een der directeuren ondertekend. Is het contract dan nietig of kan er desondanks sprake van een rechtsgeldige overeenkomst zijn?…

Geregistreerd merk geeft voorrang bij registratie EU – domein Sinds afgelopen december kunnen EU – domeinnamen worden geregistreerd. Dit geschiedt in drie fasen. In de zgn. Sunrise Period I hebben houders van een merkenrecht voorrang. Vanaf 07-02-2006 loopt de Sunrise Period II en hebben mensen of organisaties voorrang die hun…

De wereld van Singel Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer daar ik regelmatig het genoegen heb…

Merkenrecht: bescherm je bedrijf tegen de Chinese opmars of profiteer ervan! Tot op heden is China in Europa slechts “undercover” actief. Een groot gedeelte van  kleding, schoenen, speelgoed en elektrische apparaten wordt weliswaar in China geproduceerd, maar onder westerse merknamen in Europa verkocht. Naar buiten toe is de wereld derhalve…

Bouwsector: bijdrage ULAK verlaagd De bijdrage van de Urlaubskasse (ULAK) is verlaagd, namelijk van 15,10 %               naar 14,70 %.

Bij zieke werknemer betaalt Krankenkasse vanaf dag 1 Er zijn ook leuke dingen in deze wereld, als men tot het Duitse MKB behoort. Bij bedrijven met maximaal dertig medewerkers betaalt vanaf nu de Krankenkasse vanaf de eerste ziektedag van een werknemer het salaris. Tot op heden moest de werkgever 6…

Registratie elektr(on)ische producten (overzicht geregistreerde bedrijven) Over de registratieplicht voor degenen die elektrische of elektronische producten op de Duitse markt brengen, hebben wij het al uitvoerig gehad in eerdere afleveringen van onze nieuwsbrief. Inmiddels is op de website van de EAR per productcategorie te zien, wie zich tot nu toe…

Nieuwe wettelijke regelingen 2006 Zakendoen met Duitsland vereist enige kennis van de Duitse regelgeving. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor het jaar 2006 voor u samengevat: (1) Arbeidsrecht a) De regelingen omtrent de Ich-AG worden t/m 30-06-2006 verlengd. In het kader van deze regeling ontvangt een werkloze die zich zelfstandig…

Duitsland weer locomotief in Europa Wij zijn al enige tijd positief over de ontwikkeling van de Duitse economie, zoals u in de nieuwsbrieven van het jaar 2005 kon opmerken. Onze indruk wordt nu ook bevestigd door “harde” cijfers. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economische ontwikkeling is in december…

Salarisverhoging: ongelijke behandeling werknemers niet toegestaan In januari begint weer het seizoen van salarisverhogingen. Het is vaak wikken en wegen en sommige werknemers worden te licht bevonden. Kan men deze werknemers naar Duits recht van een algemene loonsverhoging uitsluiten, is een vaak gestelde vraag. Welnu, het antwoord is simpel: bij…