Maand: april 2004

Alle belangrijke gegevens over Duitsland (perfect!) Per regio opvraagbaar via de interactieve Duitslandkaart. Onderwerpen: Bevölkerungsdichte 2001 Bevölkerungsänderung 1995 bis 2001 (%) Ausländeranteil 31.12.2001 Anteil der 60-jährigen und Älteren 2001 Allgemeine Fruchtbarkeitsziffer 2001 PKW-Dichte 2002 Fertiggestellte Wohnungen 2001 Arbeitsplatzdichte am 30.06.2001 Landwirtschaft 2001 Beschäftigte im Prod. Gewerbe 2001 Arbeitslosenquote 31.12.2003 Europawahl…

Actuele wetgeving gerangschikt naar ministeries Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Strafaangifte kan nu online Heeft u zich geërgerd in het verkeer omdat u weer eens door een Duits bolide op een Duitse snelweg (in Nordrhein-Westfalen) van de weg ben gedrukt? Ging het opgestoken vingertje u te ver, maar kon u niet inhalen, omdat hij met 240 km/u wegscheurde? Tot nu…

Belangrijke wijzigingen Duits Arbeidsrecht (Vervolg Juridische Nieuwsbrief Duitsland maart 2004) Zoals reeds in onze Juridische Nieuwsbrief Duitsland is toegelicht, is reeds 01-01-2004 een groot aantal wijzigingen binnen het Duitse arbeidsrecht van kracht. Omdat het niet gemakkelijk is het samenspel tussen de oude en de nieuwe regeling te verduidelijken (en begrijpelijk…

Kroniek Duitsland maart 2004 (ideaal voor smalltalk met uw Duitse relaties) woensdag 3 maart VONNIS Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verklaart dat de Große Lauschangriff (grote afluisteractie) in strijd was met de grondwet. donderdag 4 maart KANDIDAAT I De CDU en de FDP worden het erover eens dat IMF-directeur Horst Köhler…

Staalprijzen met 30% gestegen. De juridische kant! Gezien de explosie van de staalprijzen geraken steeds meer bedrijven die staalproducten verwerken in de problemen. Het is derhalve absoluut noodzakelijk bij nieuwe contracten een prijscompensatieclausule (Gleitklausel) op te nemen. De vraag is natuurlijk hoe je met ‘lopende’ contracten moet omgaan. De strategie…

Incasso in Duitsland (Wie factureert? De BV of de GmbH) Casus Duitse verkoop-GmbH sluit een overeenkomst m.b.t. de levering goederen met een Duitse afnemer. De Nederlandse BV levert en factureert (excl. BTW) in eigen naam. De afnemer betaalt niet. Terecht, want hij heeft geen factuur van zijn contractpartner, maar van…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel I) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Overeenkomsten In Duitsland komt, net als in Nederland, een overeenkomst door wilsovereenstemming tussen de partijen tot stand. Daarbij…

De 15% regeling, het uur van de waarheid! Zoals u weet gaat de Duitse fiscus (verkort gezegd) ervan uit dat elk bedrijf dat werkzaamheden aan of i.v.m. bouwwerken verricht, in Duitsland belastingplichtig is, tenzij men het tegendeel aantoont. De opdrachtgever! is verplicht 15% van de bruto-opdrachtsom in te houden en…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. Onderwerpen in de maanden april en mei 08-04-2004 Personeel in Duitsland 14-04-2004 Duits-Nederlandse subsidieregelingen 15-04-2004 Hoe verkoop ik mijn product in…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg een checklist te ontwikkelen. zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast aan…