Maand: november 2004

Bondsdag aanvaart Bilanzrechtsreform- en Bilanzkontrollgesetz De wetten beogen de onafhankelijkheid van accountants te versterken. Tevens worden ook in Duitsland de International Accounting Standards (IAS) ingevoerd en wordt een nieuwe controleprocedure inzake de balans ingevoerd. M.b.t. het Bilanzrechtsreformgesetz wordt het Handelsgesetzbuch gewijzigd en § 319 nieuw gevat. Volgens deze bepaling zijn…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel VIII) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. De schriftelijke vormDe schriftelijke vorm Over de inhoud van de rechtshandeling moet in sommige gevallen een schriftstuk –…

Belastingprivilege “P.C. Hooft-tractoren” in Duitsland afgeschaft Nijmegen en Laren discussiëren. In Duitsland wordt gehandeld. De Duitse Minister van Milieuzaken, de heer Trittin, heeft een verordening ondertekend waardoor het belastingprivilege voor zware terreinwagens wordt afgeschaft. Tot nu toe gold voor deze voertuigen een voordeel bij de Kfz-Steuer. Vanaf 01-05-2005 moeten de…

Handelsagenten eisen regelmatig uittreksel uit de boeken Aan het einde van de relatie met een handelsagent rijst regelmatig de vraag van de goodwillvergoeding. Vuistregel is een vergoeding ter hoogte van een jaarprovisie berekend over het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De vraag is echter wat de berekeningsgrondslag is. De…

Kantoornieuws De sectie arbeidsrecht, agentuurrecht, distributie- en franchiseovereenkomsten is versterkt door Rechtsanwältin Anja Romijnders. Mevrouw Romijnders was eerder werkzaam op het gebied van contracten, algemene voorwaarden, IT – en bouwrecht.

Contracten: Regres dreigt als uw afnemer aan consumenten doorverkoopt Casus: U levert aan een Duitse importeur die het product doorverkoopt aan een consument. Het product heeft gebreken. De bepalingen van de consumentenrichtlijn hebben ook uitwerkingen op de juridische relatie van ondernemers onderling. In bovengenoemde situatie kan uw Duitse importeur regres…

Bijdrage Rentenversicherung blijft 19,5% De Duitse loonkosten zullen volgend jaar in elk geval niet door een verhoging van de bijdrage aan de Duitse pensioenkas stijgen. De bondsregering heeft besloten de bijdrage bij 19,5 % van het bruto inkomen (tot de drempelwaarde) te bevriezen. Meer weten over het afdragen van sociale…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

Geen winterbanden! Duitse verzekeraars korten schade-uitkering! Zomerbanden verliezen bij temperaturen onder 7 graden celsius ca. 10 % aan remkracht. Dalen de temperaturen onder het vriespunt, zo is het verlies ca. 20%. Sneeuw reduceert de remkracht van zomerbanden met ca. 70%. Gevolg: de remweg wordt langer. Winterbanden leveren vanwege hun speciale…

“Geiz ist geil” Over de reclamecampagne van de Duitse elektronicaketen hebben wij reeds eerder bericht (Juridische nieuwsbrief Duitsland december 2003 en januari 2004) Ook dat “Geiz is geil” reeds tot een cultuur in Duitsland is ontaard, weet de regelmatige lezer van onze Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Nu hebben wij echter een…

Biopatent-richtlijn moet snel worden geïmplementeerd Het Europese Hof heeft Duitsland veroordeeld omdat de richtlijn over patenten op de biotechnologiesector niet tijdig is geïmplementeerd. De Europese richtlijn ter bescherming van biotechnologische uitvindingen moest voor 30-07-2000 worden omgezet in nationaal recht. Duitsland kon hieraan niet voldoen omdat de deelstaten bezwaar maakten. Lukt…

Veel vrijstellingen voor de 15%-regeling vervallen per 01-01-2005 Opdrachtgevers (ook Nederlandse) moeten sinds 01-01-2002 15 % van het factuurbedrag over bouwprestaties inhouden en aan de Duitse fiscus afdragen, indien deze prestaties in Duitsland zijn geleverd. Voorbeelden:     a) een Nederlandse textielonderneming laat door een Nederlandse         (of Duitse) aannemer een…

Verjaring van vorderingen dreigt per 31 december Regelmatig ontvangen wij rond het einde van het jaar nog een groot aantal incasso-opdrachten omdat men voor de verjaring van de vordering vreest. Reden genoeg de belangrijkste verjaringstermijnen op basis van het nieuwe recht eens voor u op een rijtje te zetten: Klik…

Seminar Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. Onderwerpen in de maanden oktober en november 16-11-2004 Beëindiging van de agentuurovereenkomst 17-11-2004 Duitse moedermaatschappij – Nederlandse dochter 18-11-2004 Succesvol zakendoen…

Vrijstelling van de 15%-regeling: het UUR der Waarheid nadert! Een vrijstelling van de 15%-regeling vereist o.a. dat u geen belastingschulden in Duitsland heeft en in Duitsland ook niet belastingplichtig bent. Geen probleem zult u zeggen, ik ben een Nederlands bedrijf en betaal in Nederland mijn belastingen. Echter, wellicht bent u…