Categorie: Elektrogesetz

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparatuur aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) te registreren en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Wie als Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld zijn…

Levert u elektr(on)ische producten naar Duitsland, dan moet u geregistreerd zijn bij de Duitse stichting EAR en een verwijderingsbijdrage betalen. In dit verband moet u regelmatig de geleverde hoeveelheden melden, anders dreigen oplopende boetes. De Duitse autoriteiten controleren o.a. via internetrecherche welke Nederlandse bedrijven elektrische of elektronische producten op de…

9.000 euro boete moet een kleine webshop betalen omdat men elektrische en elektronische producten heeft aangeboden, zonder dat deze zijn geregistreerd bij de uitvoeringsorganisatie EAR. De eigenaar van de webshop vindt dit niet eerlijk omdat de goederen zijn gekocht bij een bonafide handelspartner die op zijn briefpapier een registratienummer van…

Elektrogesetz: Deutsche Gruendlichkeit is een mythe Sinds de invoering van het Elektro- und Elektronikgeraetegesetz (Duitse omzetting van de richtlijn WEEE) roepen wij dat hier een bureaucratisch monster is ontstaan en het maar de vraag is of alle bedrijven de verplichtingen zullen nakomen. Als je bekijkt hoe weinig (buitenlandse) bedrijven geregistreerd…

 Incasso in Duitsland: Elektrogesetz misbruikt Zoals u weet moeten alle electr(on)ische apparaten zijn geregistreerd alvorens zij op de Duitse markt mogen worden gebracht. E.e.a. vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijn WEEE (voor overige artikelen m.b.t. Elektrogesetz: klik hier). In onze incassopraktijk zien wij steeds vaker dat Duitse…

Elektroschrott, de klopjacht begint!!! (omzetting richtlijn WEEE in Duitsland) Vanaf 24-03-2006 is het menens. Producenten en importeurs van elektr(on)isch apparatuur moeten opdraven voor de kosten van verwijdering van deze apparaten. Geschat wordt dat de kosten in het lopende jaar ca. 500.000.000 euro zullen bedragen. Deze kosten worden betaald door de…

Registratie elektr(on)ische producten (overzicht geregistreerde bedrijven) Over de registratieplicht voor degenen die elektrische of elektronische producten op de Duitse markt brengen, hebben wij het al uitvoerig gehad in eerdere afleveringen van onze nieuwsbrief. Inmiddels is op de website van de EAR per productcategorie te zien, wie zich tot nu toe…

Dienstverlening Elektrogesetz uitgebreid In het kader van het Elektrogesetz verleent ons kantoor de volgende diensten: a) begeleiding bij de registratieprocedure; b) analyse of uw producten onder de nieuwe wet vallen; c) toetsen van contracten met een garantie en/of inzamelsysteem; d) optreden als Zustellungsbevollmächtigter; e) Glaubhaftmachung eigenschap B2B-producten; f) opstellen contractsbedingen…

Registratieplicht voor elektrische en elektronische producten vanaf 24-11-2005 Uiterlijk 23 november 2005 moet iedereen die elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt brengt zijn geregistreerd bij de Stichting Elektro-Altgeräte-Register (EAR). Dit vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijnen WEEE en RoHS. Vanaf 2006 zijn ook Nederlandse fabrikanten…