Categorie: Vennootschapsrecht

Stel u bent registeraccountant en adviseert een Nederlandse onderneming of ondernemingsgroep die in haar bedrijfsstructuur een Duitse GmbH bevat. In dit geval zou het wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld de opname van een nieuwe aandeelhouder fiscale gevolgen heeft. Op donderdag 22 november a.s. bieden wij u gelegenheid uw kennis…

Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van werknemers is in Duitsland in de wet inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (uitzendkrachten) geregeld (Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, AÜG). In principe is voor het uitlenen van werknemers in Duitsland een vergunning nodig. Een uitzondering hierop vormt tot nu toe het concernintern ter…

Sommige dingen zijn onverklaarbaar, zo ook de nieuwe rage bij Nederlandse bedrijven om aan een Duitse zakenrelatie een generale machtiging te verstrekken. Ik zelf heb een dergelijke machtiging de afgelopen 20 jaar misschien drie of vier keer gezien, dit jaar echter staat de teller al op 8 keer. Een Generalvollmacht…

Er zijn verschillende manieren om de Duitse markt met succes te bewerken. De keuze is o.a. afhankelijk van de noodzakelijke kapitaal- en managementinspanningen die u wilt of kunt leveren. Elke variant heeft echter zijn eigen juridische implicaties. Klik op de rubrieken onder de volgende matrix voor de meest belangrijke achtergrondinformatie:…

Nieuwe wetgeving GmbH maakt “jatten” aandeel mogelijk (handleiding voor actie) De meeste nieuwe regels omtrent de GmbH zijn voor de gemiddelde Nederlandse aandeelhouder in een Duitse GmbH niet bijster spannend. Immers, meestal zal het gaan om een Duitse dochteronderneming waarvan alle aandelen sinds den beginne door de Nederlandse moedervennootschap worden…

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering IV) Hoofdelijke aansprakelijkheid Bestuurders en raden van toezicht van Aktiengesellschaften, GmbH’s en Genossenschaften zijn (tegenover de onderneming) hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de gedupeerde onderneming voor de volle hoogte persoonlijk verhaal kan halen op iedere aansprakelijke bestuurder van de onderneming. De betalende persoon…

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering III) Beginselen van de orgaanaansprakelijkheid in Duitsland In Duitsland ligt het primaire risico voor bestuurders van ondernemingen en toezichtorganen op het gebied van hun aansprakelijkheid tegenover de eigen onderneming (interne aansprakelijkheid). Hier bestaan uitgesproken strenge aansprakelijkheidsnormen. Tegenover derden (externe aansprakelijkheid) is in eerste…

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering II) De risicogebieden Bestuurders van ondernemingen nemen dagelijks beslissingen met ten dele verregaande economische gevolgen. Op alle gebieden waar beslissingen moeten worden genomen, dreigen zij derhalve aansprakelijk te worden gesteld. Aanschaf De aankoop van een ongeschikte computerinstallatie maakt een dure verbetering achteraf noodzakelijk;…

Vennootschapsrecht: als de directeur (even) buiten spel is Veel Duitse dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven hebben maar één directeur. Dit is vooral het geval als de directeur-grootaandeelhouder van het Nederlandse moederbedrijf tevens directeur is van de GmbH. Omdat hij gewend is om als alleenheerser door het leven te gaan, duldt hij…

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering I) Steeds vaker worden in Duitsland bestuurder, directeuren en raden van toezicht voor negatieve ontwikkelingen die in hun ondernemingen zijn opgetreden ter verantwoording geroepen. In het verleden werd een schade meestal nog door de onderneming overgenomen. De voor de schade verantwoordelijke dreigde in…