Maand: maart 2003

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De onderwerpen in de periode van 13 maart tot en met 17 april 2004: 13-03-2003            Afzetkanalen in Duitsland 20-03-2003            Fiscaliteiten in…

Begeleiding bij investeringen in Duitsland Steeds vaker kiezen Nederlandse bedrijven de Duitse grensregio´s als vestigingsplaats bij nieuwe investeringen. De redenen liggen voor de hand: de prijs per vierkante meter op een bedrijventerrein alhier ligt vaak onder de 30 Euro. Goed opgeleide werknemers in overvloed en aantrekkelijke subsidies bij het in…

Ontslag werknemer door slechts één “gezamenlijk bevoegde” directeur is ongeldig Spreekt één van twee gezamenlijke bevoegde directeuren van een GmbH een ontslag uit, kan de werknemer het ontslag terugwijzen als de directeur op het moment van de ontslagaanzegging niet een machtiging van zijn mededirecteur overhandigt.

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel II) Het ontslag dient te gebeuren onder inachtneming van bepaalde termijnen. Wettelijk uitgangspunt is § 622 BGB; daarnaast vindt men regelingen in een cao en in de individuele arbeidsovereenkomst. In een cao mogen kortere termijnen dan in § 622 BGB staan, in een individuele arbeidsovereenkomst…

Excuses Tot de vaste lezers van onze nieuwsbrief behoort (zoals wij inmiddels begrepen hebben) ook het Finanzamt in Kleve. Het Finanzamt is de speerpuntfiscus voor alle Nederlandse bedrijven m.b.t. Duitsland en het is dan ook logisch dat men via de Juridische Nieuwsbrief Duitsland vervolgt welke ontwikkelingen in Duitsland voor het…

Ook particulieren verhuizen vaker naar Duitsland Nederlandse particulieren hebben de Duitse huizenmarkt voorgoed ontdekt. De redenen liggen voor de hand: lage prijzen, grote kavels, hypotheekrenteaftrek als je in Nederland blijft werken (hebben wij in Duitsland helaas niet) plus de Duitse Eigenheimzulage als Begrüßungsgeld. Het lijkt qua ruimte en financiën een…

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel II) In deze reeks gaan wij in op de meest gestelde vragen m.b.t. verkeersovertredingen in Duitsland. Binnen enkele maanden zal zo een handig overzicht ontstaan die u in voorkomende gevallen op onze website kunt raadplegen. vragen en antwoorden Vraag 3: Ik ben na de verkeersovertreding aangehouden…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VI) Gerechtelijk bevel tot betaling procedure Reageert de debiteur niet of verleent hij geen medewerking aan een (buitengerechtelijke) oplossing, dan is de volgende stap het opstarten van een gerechtelijk bevel tot betalingsprocedure, het zogenaamde ‘Mahnverfahren’. Er wordt een ‘Mahnbescheid’ bij het kantongerecht in Berlijn‑Schöneberg…

Nieuwe toelichting 15% voorheffingsregeling Nu we het toch over de fiscus hebben lijkt het gepast om op deze plaats ook aandacht te besteden aan de 15% voorheffingsregeling. De Minister van Financiën heeft via een brief (een zogenaamd BMF-Schreiben) d.d. 27-12-2002 de overige instanties geïnformeerd over zijn standpunt m.b.t. diverse kwesties…

Kroniek Duitsland februari 2003 zondag 2 februari NEDERLAAG De SPD stort bij de verkiezingen in Hessen en Niedersachsen in. In beide deelstaten verliest zij meer dan tien procent. De CDU behaalt aanzienlijk meer stemmen, FDP en de Groenen winnen moderaat. maandag 3 februari AANSLAG Een Amerikaanse soldaat wordt in Poppenhausen…