Maand: oktober 2001

Nieuwe BTW regeling vanaf 01-01-2002 Per 01 januari 2002 vervallen het Abzugsverfahren en de Nullregelung. Tot op heden moet een in Duitsland gevestigde opdrachtgever van een buitenlandse dienstverlener c.q. aannemer de in Duitsland te betalen Mehrwertsteuer inhouden en afdragen aan de Duitse fiscus of de zgn. nulregeling overeenkomen. Deze bijzondere…

Overheidsopdrachten van toepassing Duitse CAO afhankelijk De Bundesrat (Eerste Kamer) heeft een wetsvoorstel ingediend waarna overheidsopdrachten slechts nog aan bedrijven gegund mogen worden als deze volgens de (lokale) CAO normen werken. Op deze manier wil men het werken met dumping-lonen van (buitenlandse) bedrijven tegengaan. Meer informatie: http://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/bundesrat-node.html

Lezingen Op onze website (http://www.strick.de) staat een overzicht (1992-2001) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd. In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops: * 25 oktober 2001 Nederlandse Duitse Cultuurverschillen – Exportdag Kamer van…

Patenten In het jaar 2000 werden meer dan 100.000 patenten in Duitsland aangemeld. Echter ongeveer de helft van alle aanvragen tot inschrijving van een patent wordt afgewezen. De reden: het ontwikkelde produkt bestaat al. Door parallel-ontwikkelingen ontstaat jaarlijks een schade van miljarden mark. Reden voor het Duitse Patent- en Markenamt…

Praktijkgerichte seminars over zakendoen in Duitsland Ook dit najaar verzorgen advocaten en medewerkers van ons kantoor wederom een groot aantal lezingen over zakendoen in en met Duitsland. 04-10-2001 Zakendoen in Duitsland (juridische helicopterview) * 09-10-2001 Afzetkanalen in Duitsland: vinden van de juiste partner / contracten met handelsagenten, handelsvertegenwoordigers, distributiepartners *…

Detacheringsperiode wordt uitgebreid Volgens het Duitse Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mogen werknemers tot op heden maar voor een maximale periode van 12 opeenvolgende maanden naar een bedrijf worden uitgezonden. Volgens een wetsontwerp van de bondsregering zal deze periode worden verlengd tot 24 maanden. Vanaf de dertiende maand moet de werknemer onder de dezelfde…

Het Duitse Burgelijk Wetboek wordt compleet bewerkt De regering van de Bondsrepubliek Duitsland plant per 1 januari 2002 een fundamentele hervorming van het verbintenissenrecht. Het wetsontwerp voorziet in een volledige nieuwe regeling van het verjaringsrecht, het kooprecht en het recht inzake aanneming van werk, alsmede een verregaande herstructurering van het…

Bedrijfsfaillissementen in Duitsland tot recordhoogte Informatie over faillissementen, de mogelijkheden voor de Nederlandse exporteurs om erop in te spelen, samengevat in een artikel voor het tijdschrift “De Credit Manager” door Jan Schneider-Maessen, creditmanager op ons kantoor Artikel: http://www.strick.de/duitsland/specialisme/ Meer informatie over incasso en voorkomen van incasso tijdens de lezingen: 08-11-2001…

De 15 % regeling is van kracht; inhouding echter pas na 01-01-2002 Alle aannemers en onderaannemers maar ook leveranciers van installaties die in Duitsland actief zijn, zullen vanaf 01-01-2002 getroffen worden door de nieuwe voorheffingsregel. De wet is weliswaar reeds van kracht, zodat reeds nu verzoeken tot vrijstelling kunnen worden…