Categorie: Veranderingen 2007

Nieuwe minimumlonen bij detachering werknemers naar Duitse bouwplaatsen Overeenkomstig het Arbeitnehmer-Entsendegesetz zijn Nederlandse werkgevers uit de bouwsector die personeel in Duitsland laten werken verplicht om de minimumlonen van de Duitse cao in acht te nemen. Vanaf 01-09-2007 zijn de volgende tarieven van toepassing: loongroep 1: 10,40 euro                  loongroep 2:…

Nieuwe wettelijke regelingen per 01 juli 2007  a.) Rentenerhoehung (verhoging AOW) De Duitse AOW wordt met 0,54 % verhoogd. Dat compenseert weliswaar niet de inflatie, maar is wel de eerste verhoging sinds jaren. b.) Verhoging Arbeistlosengeld II (WW voor langdurig werklozen) Ook de Duitse uitkeringen voor langdurig werklozen wordt royaal…

Nieuwe wettelijke regeling per 01-06-2007  Per 1 juni 2007 is de nieuwe REACH verordening van kracht. Doelstelling van REACH is het de informatie over gevaarlijke eigenschappen van chemische producten/stoffen die al langer op de markt zijn, te verbeteren.  Nieuwe stoffen moeten reeds heden op risico´s worden onderzocht en beoordeeld alvorens…

Nieuwe wettelijke regelingen 2007 1) Belasting a) Mehrwertsteuer en Versicherungssteuer 19 procent (was 16 procent) Vanaf 1 januari geldt het b.g. nieuwe tarief in Duitsland. Het lage btw-tarief van 7% voor onder andere levensmiddelen wordt niet gewijzigd. b) Pendlerpauschale (reiskostenforfait) Vanaf januari kunnen forensen reiskosten naar het werk pas vanaf…