Maand: november 2009

Willem Ham legt uit: Klik hier.

Klik hier voor de foto van de maand oktober 2009

De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand augustus (en eerder) vindt u hier: klik hier

Regelmatig ontvangen wij tegen het einde van heet jaar naar nog een groot aantal incasso-opdrachten omdat men de verjaring van de vordering vreest. Reden genoeg om de belangrijkste verjaringstermijnen op basis van het nieuwe recht eens voor u op een rijtje te zetten: Meer weten over incasso in Duitsland? Neem…

Merkels maatregelen motiveren MKB “Groei, kennis en verbondenheid”. Zo luidt de titel van het regeerakkoord dat eind oktober in Duitsland werd bereikt en het begin van het kabinet Merkel II inluidde. Ondanks de economische crisis en het mede door deze situatie veroorzaakte financieringstekort wil het nieuwe “zwart-gele” kabinet van bondskanselier…

Wie in de Duitse markt wil investeren moet op de hoogte zijn van de kansen die Duitsland biedt. Daarbij vertroebelt de internationale crisis het beeld. Derhalve heeft het Prognos instituut onafhankelijk van de actuele situatie de meest kansrijke branches in Duitsland gedefinieerd, die op lange termijn over groeipotentieel beschikken. Deze…

De Deutsche Bahn AG heeft haar prekwalificatiesysteem per 01.10.2009 nu ook voor het segment “konstruktiver Ingenieurbau” voor verplicht verklaard. Dit betekent dat alleen nog bedrijven die pregekwalificeerd zijn door DB worden gevraagd een offerte af te geven. Ook bij openbare aanbestedingen is prekwalificatie een absolute must. Deutsche Bahn AG verstrekt…

Na het faillissement van de huurder van bedrijfsruimte blijft de huurovereenkomst in beginsel bestaan. Voor de verhuurder dreigen verliezen omdat aanspraken op huurpenningen of servicekosten uit het verleden muteren tot concurrente vorderingen in het faillissement. Pas als de faillissementsprocedure wordt geopend neemt de curator de huurverplichtingen, die vanaf dit moment…

Wij hebben al eerder over de problematiek van het ontbreken van een Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Algemene Voorwaarden geschreven. Kredietverzekeraars nemen dit (terecht) tot aanleiding, om dekking (achteraf) te weigeren, als het hebben van een dergelijk voorbehoud tot de polisvoorwaarden behoort. De dekking wordt echter steeds vaker eveneens geweigerd, als je…

De meeste bedrijven laten woorden of combinaties van woorden als merk registreren. Het is echter ook mogelijk beelden of symbolen of een combinatie van beelden en woorden te registreren. Het ligt voor de hand om zowel het woordmerk alsook het beeldmerk en de combinatie van beiden te registreren. Zodoende heeft…

Wij worden steeds vaker gevraagd of het voor ons kantoor mogelijk is, om de administratieve, juridische en P&O gerelateerde zaken voor de Duitse dochteronderneming van Nederlandse of Belgische bedrijven compleet over te nemen. Welnu, als een organisatie die advocaten, Wirtschaftsprüfer en Steuerberater in zijn gelederen heeft, hebben wij de verschillende…

De Onroerend-Goed Kennistest

Werkgevers noemen het een vertrouwensbreuk, vakbonden doen het graag af als futiliteit en zien hierin geen reden voor ontslag om gedragsredenen: toen onlangs de medewerkster van een Duits verpleegtehuis op staande voet werd ontslagen, omdat zij een half dozijn Maultaschen (zwabische ravioli) uit de keuken mee naar huis nam, en…