Maand: december 2006

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering IV) Hoofdelijke aansprakelijkheid Bestuurders en raden van toezicht van Aktiengesellschaften, GmbH’s en Genossenschaften zijn (tegenover de onderneming) hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de gedupeerde onderneming voor de volle hoogte persoonlijk verhaal kan halen op iedere aansprakelijke bestuurder van de onderneming. De betalende persoon…

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb om…

Handelsagenten: wereldwijde exclusiviteit door (oer)dom beding is een ramp Niets menselijks is ons vreemd; wij hebben alle onzin al een keer gezien….dachten wij. Totdat de volgende casus binnenkwam: Een Nederlands bedrijf heeft een aantal mooie producten die het goed doen in de markt. Men is echter meer bedenker dan verkoper…

Belastingrecht: Advance Pricing Agreements (APA) Deel II: de procedure Transfer pricing (het hanteren van verrekeningsprijzen tussen moeder- en dochtervennootschap) is een dagelijks probleem. De Duitse fiscus biedt een procedure aan om rechtszekerheid te verkrijgen. De gang van zaken is in grote lijnen als volgt: a)      Prefiling-Meeting, dus een voorbespreking met…

Kerstgroet Namens ons kantoor wensen wij u en uw familie fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2007.

Strick intern: Nederlands is voertaal bij wekelijkse advocatenbespreking Wil je cliënten begrijpen, moet je hun taal spreken en enig inzicht hebben in de culturele achtergrond. Vandaar dat wij al sinds jaar en dag intern in het Nederlands communiceren tijdens de wekelijkse advocatenbespreking. Een goede oefening voor alle betrokkenen. Zoals u…

Actuele wetten en verordeningen De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand december (en eerder) vindt u hier: klik hier

Opzetten van een winkel(keten) in Duitsland Steeds meer ondernemers overwegen een winkelketen in Duitsland op te zetten. Reden genoeg om de praktische maar ook fiscaal – juridische kant van een dergelijk project te belichten. Het zoeken van geschikte locaties Alvorens in Duitsland aan de slag te gaan is het noodzakelijk…

Bouwsector en dienstverlening: omgaan met openbare aanbestedingen in Duitsland Jaarlijks wordt in Duitsland voor miljarden euro door de overheid en overheidsgerelateerde instellingen op het gebied van bouwprestaties en diensten ingekocht. Deze inkoop gaat over het algemeen via openbare aanbestedingen. Reden genoeg eens naar de systematiek van deze procedures te kijken,…

De “Strickvraag” (vraag 4) Natuurlijk kent u Duitsland als uw broekzak, want wie aan export doet, heeft zich goed voorbereid. Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land waar bijna 25% van de totale Nederlandse export naar toe gaat. Voorlopig beperken wij ons tot Nordrhein Westfalen, een…

Incasso in Duitsland: eigen schuld, dikke bult Lekker leveren, jippie jippie…jee, nee! Rechnung                 Datum                  Betrag                               Tage 6243                            31 mei 2006                € 11.520,72                                   114 6268                            07 juni 2006                €   9.599,28                                   107 6295                            14 juni 2006                € 14.696,12                                   100 6319                           …

Uitnodiging Duitsland-Borrel “Zakelijke Nederlands-Duitse Cultuurverschillen” op 12 december 2006 Cultuurverschillen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven kunnen meer dan eens aanleiding zijn voor problemen bij het zakendoen. Maar wat betekenen “cultuurverschillen” überhaupt en welke verschillen bestaan er in de zakelijke omgang tussen Duitsers en Nederlanders? Welke valkuilen moet u zien te…

Arbeidsrecht: Aufhebungsvertrag en Sperrzeit Een contract inzake beëindiging van het dienstverband (Aufhebungsvertrag) heeft als gevolg dat de werknemer voor een bepaalde tijd geen WW – uitkering zal ontvangen (Sperrzeit). Achterliggende gedachte van deze regeling is dat de werknemer willens en wetens heeft meegewerkt aan de beëindiging van zijn inkomen uit…

Het registreren van een merk in Duitsland (vervolg) In de vorige aflevering zijn wij begonnen met de uitleg van de procedure bij het DPMA. Heden deel 2 van deze procedure. Het DPMA toetst of de vereisten voor het toekennen van de Anmeldetag zijn vervuld zodat de tijdsrang kan worden bepaald.…