Maand: april 2006

Registreren van een merk in Duitsland (aflevering VII) In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de mogelijkheid de inschrijvingsprocedure te bespoedigen. Deze editie behandelt de verschillende categorieën (klassen) van inschrijvingen. De aanmelding moet in elk geval een opsomming omvatten van de verschillende waren en dienstverleningen, die middels het merk…

Terugvorderen Duitse Mehrwertsteuer 2005, de tijd dringt! Deadline: 30-06-2006 Veel Nederlandse ondernemers laten bij de Duitse fiscus duizenden euro´s liggen door te verzuimen de reeds betaalde Duitse btw (Mehrwertsteuer) (tijdig) terug te vorderen. Denkbare situaties: Meer weten? Klik hier

Incasso: de factuur is de samenvatting van het contract Ook afgelopen jaar hebben wij een groot aantal incasso-opdrachten ontvangen. Een incasso is de opdracht om, een onbetwiste vordering te innen. Echter, onbetwist waren maar weinig van al deze vorderingen. Meestal begint de ellende al bij de factuur. Een onderzoek van…

Zorgverzekeringswet en Duitsland De Nederlandse zorgverzekeringswet heeft nogal wat voeten in aarde. Zeker als men grensoverschrijdend woont en werkt wordt deze wereld er niet gemakkelijker op. Wonen in Nederland werken in Duitsland; wonen in Duitsland, werken in Nederland; werken in twee landen; werken als zelfstandige in een land en wonen…

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer daar ik regelmatig het genoegen heb…

Handelsagenten, die visie van Enrico Kretschmar (Gateway to Germany) Wij schrijven regelmatig over de juridische kant van het zakendoen met handelsagenten. Daarbij wijzen wij op de voor- en nadelen en het feit dat alle afspraken met de agent goed op papier moeten worden gezet, wil men problemen in de toekomst…

Postlooptijd Nederland – Duitsland Op 20 maart jl. ontving ik de bijgevoegde bevestiging tevens toegangsbewijs m.b.t. mijn deelname aan het 3e Jaarcongres Credit Management te Noordwijkerhout. De brief was op 23 februari jl. verzonden. Het – overigens zeer interessante – congres vond plaats op 9 maart jl. Tip: belangrijke stukken…

Het aannemen van projecten Veel projecten worden op basis van een funktionale Leistungsbeschreibung (slechts het gewenste eindresultaat wordt omschreven) voor een forfaitaire prijs ( Pauschalpreis) aangenomen. Een probleem dat zich regelmatig voordoet, is dat in de omschrijving van het project door de opdrachtgever niet elk risico wordt opgenomen, maar de…

Elektroschrott, de klopjacht begint!!! (omzetting richtlijn WEEE in Duitsland) Vanaf 24-03-2006 is het menens. Producenten en importeurs van elektr(on)isch apparatuur moeten opdraven voor de kosten van verwijdering van deze apparaten. Geschat wordt dat de kosten in het lopende jaar ca. 500.000.000 euro zullen bedragen. Deze kosten worden betaald door de…

Duitsland voert Saison – Kurzarbeitergeld in In de wintermaanden stijgt de werkloosheid in de weergevoelige sectoren (bouw, horeca etc.) regelmatig. Via de invoering van het nieuwe Saison – Kurzarbeitergeld tracht de regering te voorkomen dat werkgevers medewerkers vanwege het weer of ontbrekende opdrachten ontslaan. In de periode van december t/m…

Duitse importeur kaapt domein Nederlandse leverancier De samenwerking met Duitse distributiepartners heeft zo haar voor- en nadelen. De casus die ons laatst werd voorgelegd, is een voorbeeld van de praktijk van alledag. Casus: Een Nederlands bedrijf heeft een distributiepartner in Duitsland gevonden. Er worden afspraken gemaakt over de marktentree, –…

Boetes, punten, intrekking rijbewijs Er zijn in het wegverkeer talloze mogelijkheden om zich schuldig te maken aan een verkeersovertreding. In Duitsland worden verkeersovertredingen vaak gesanctioneerd met (geld)boetes, punten in het centrale register in Flensburg en in sommige gevallen ook middels het intrekken van het rijbewijs. Wanneer moet ik met welke…

Machinebouw: wie is aansprakelijk voor onderdelen van een installatie? Zoals u weet, werkt ons kantoor voor een groot aantal Nederlandse machinebouwbedrijven. Vorige week deed zich de volgende casus voor: Een Nederlandse machinefabriek ontvangt een opdracht voor een verpakkingsmachine. Plaats van aflevering en installatie is Kaapstad. In het kader van deze…

Salarisadministratie in Duitsland door Anwaltskanzlei Strick Veel Nederlands bedrijven hebben medewerkers die in Duitsland moeten worden ‘verloond’. Uitbetaling van het salaris, afdracht van sociale lasten aan de instanties in Duitsland, belastingen etc. Ons kantoor biedt een compleet pakket van diensten aan rondom het salaris van uw “Duitse” medewerkers. Meer weten?…