Maand: maart 2005

Verschwind, Verschwand, Verschwunden (GmbH zonder directeur) Het gebeurt vaker dan men denkt. Een leidinggevende in uw organisatie neemt (al dan niet gedwongen) afscheid. Het leven gaat door want niemand in deze wereld is onvervangbaar, zegt het spreekwoord. Echter, na een aantal jaren valt op dat de Duitse dochter-GmbH aan een…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van…

Ontslag – quiz (win een prijs met het goede antwoord) Casus: Tijdens een woordenwisseling tussen werknemer en directeur spreekt de directeur het ontslag uit (zegt de werknemer). De directeur echter beweert dat de medewerker zelf op staande voet ontslag heeft genomen. Vast staat dat de werknemer na de woordenwisseling het…

Public Private Partnership (PPP) kan ook grensoverschrijdend Regelmatig zijn wij voor Nederlandse opdrachtgevers betrokken bij projecten waarin de Duitse overheid samenwerkt met een particulier bedrijf. Zij het dat het gaat om de ombouw van een voormalig militair terrein tot burgerlijke bestemming, zij het dat het gaat om het opzetten van…

Steeds meer Nederlandse beleggers stappen in Duits onroerend Al jaren begeleiden wij Nederlandse investeerders in Duits o.g. bij de juridische due diligence en het onderhandelen van de koopovereenkomst. Echter, de laatste maanden is een regelrechte stormloop naar Duitse winkelcentra, woonflats, hotels maar ook supermarkten losgebarsten. Daarbij valt op dat de…

Zegt een Duitse curator: “die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt” dan betekent dit niet dat de rekening ook (altijd) betaald wordt. Casus: Een bedrijf belandt in een faillissementssituatie. De curator wil dat er nog verder wordt geleverd en verklaart tegenover de leverancier: “die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt en ondertekent…

100 wijnen die je voor je dood moet hebben gedronken Het schrijven van een “leesbare” nieuwsbrief over juridische onderwerpen is een enerverende bezigheid. De recherche naar geschikte onderwerpen is vermoeiend en je moet de juiste dag(en) hebben om de juridische waanzin van alledag te reduceren tot een voor een niet-jurist…

Zomaar even in Duitsland werken…dat kan niet!!! (Minister Eichel kondigt nog strengere controles aan) Buitenlandse bedrijven die middels (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse CAO-bepalingen ook voor buitenlandse bedrijven voor…

Bescherming van modellen Dat Chinezen tegenwoordig alles namaken, is zo langzaam wel bekend. De bescherming van een model helpt vaak niet tegen deze bedrijven, omdat men in China geen enkel schuldgevoel ontwikkeld als men dingen slaafs nabootst. Veelmeer is het zo dat men het westerse bedrijf voor ogen houdt, dat…

Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast aan de Duitse…

Het starten van een bedrijf in Duitsland Een eigen Duitse GmbH of toch maar werken met een filiaal van de Nederlandse B.V. is een vraagstuk dat ons dagelijks bezighoudt. Voor beide vormen van zakendoen in Duitsland is iets te zeggen. Echter, over het algemeen wint de marketingkant van het verhaal.…

Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer? In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de noodzaak om voor elke afnemer een kredietlimiet vast te leggen. Hoe doe je dit in de praktijk? In eerste instantie dient men te kijken naar de individuele afnemer. Is het een zelfstandig bedrijf of is…

VOB/B in z´n geheel of helemaal niet In de praktijk worden vaak overeenkomsten gesloten die enerzijds de VOB/B (de bijbel van de Duitse bouw) tot inhoud hebben en anderzijds ook afwijkende bepalingen kennen. Tot nu toe was dit alleen schadelijk als de afwijkende bepalingen de kern van de VOB/B aantastten.…

Duitse arbeidskosten stijgen langzamer dan de Nederlandse De Nederlandse arbeidskosten lagen in 1997 nog ruim 4 euro per gewerkt uur lager dan de Duitse arbeidskosten. Het ligt in de aard van de Nederlanders dat zij niet kunnen accepteren in iets minder te zijn dan hun oosterburen en men startte een…