Categorie: Handelsagenten

De  (echte) handelsagent is een zelfstandige ondernemer die in de kern de aard en omvang van zijn activiteiten en ook zijn werktijd zelf bepaalt. Voor hem gelden de regels voor zelfstandigen. De vertegenwoordiger is een werknemer in loondienst en valt onder de directiebevoegdheid van zijn werkgever. Voor de vertegenwoordiger gelden…

Als de beëindiging van de agentuurovereenkomst baseert op “schuldhaftes Verhalten” van de agent, dan heeft hij geen recht op een goodwillvergoeding. Hoe staat het echter als de principaal de agentuurovereenkomst onder inachtneming van de opzegtermijn opzegt en pas tijdens de looptijd van de opzegtermijn een schuldhaftes Verhalten van de agent…

Veel Nederlandse bedrijven richten hun marktonderzoek op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zoveel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequenties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland.…

De belangrijkste verplichting van de principaal is het betalen van de provisie over de bemiddelde transacties. Bovendien dient hij de agent te ondersteunen door middel van het kosteloze ter beschikking stellen van monsters, flyers of een monstercollectie. Voorts dient hij de agent te informeren, of hij een opdracht aanvaardt of…

Wij krijgen regelmatig de vraag of er geen standaard agentuurcontracten zijn. Ik vraag mij af hoe u de volgende punten die beslist in een agentuurovereenkomst zuiver omschreven moeten worden, in een standaardcontract wilt onderbrengen. 1. De afbakening van de agentuuropdracht producten, rayon en klantenkring Voor welke producten van uw bedrijf…

Wij krijgen regelmatig de vraag of er geen standaard agentuurcontracten zijn. Ik vraag mij af hoe u de volgende punten, die beslist in een agentuurovereenkomst zuiver omschreven moeten worden, in een standaardcontract wilt onderbrengen. 1. De afbakening van de agentuuropdracht a) producten, rayon en klantenkring (eerdere editie) Voor welke producten…

Wij krijgen regelmatig de vraag of er geen standaard agentuurcontracten zijn. Ik vraag mij af hoe u de volgende punten, die beslist in een agentuurovereenkomst zuiver omschreven moeten worden, in een standaardcontract wilt plaatsen. 1. De afbakening van de agentuuropdracht a) producten, rayon en klantenkring Voor welke producten van uw…

Op zich bestaat er bij het opstellen van een agentuurovereenkomst contractsvrijheid tussen de partijen. Enkele bepalingen van het Duitse agentuurrecht zijn echter niet afdingbaar en daarmede dwingend recht:   • de verplichting van de agent om de belangen van de principaal te behartigen en deze te informeren • de verplichting van de…

Zowel de handelsagent alsook de principaal hebben een businessplan nodig voor een succesvolle samenwerking. In de vorige aflevering van de JND hebben wij het gehad over de vaardigheden waarover een Duitse handelsagent uit optiek van de principaal moet beschikken. Heden behandelen wij de kwaliteitskenmerken waarover het bedrijf moet beschikken om…

Wij hebben er in het verleden al vaker voor gewaarschuwd. Een bedrijfszetel bij een medewerker, agent of zakenrelatie is verleidelijk goedkoop maar wel zo gevaarlijk. Een aantal gevallen uit de laatste maanden geeft aanleiding deze waarschuwing toch maar eens te herhalen. Wat is er aan de hand. Een Nederlands bedrijf…

Zowel de handelsagent alsook de principaal hebben een businessplan nodig voor een succesvolle samenwerking. De volgende punten dienen te worden opgehelderd alvorens men tot samenwerking besluit.De principaal dient te controleren of de agent over de volgende vaardigheden beschikt: · branchekennis · ervaring in de verkoop (omgang met klanten, acquisitie van…

De belangenverstrengeling bij de combinatie agent/importeur wordt vaak pas aan het einde van de relatie zichtbaar. De agent heeft als taak voor zijn principaal zo veel mogelijk opdrachten bij klanten tegen een van tevoren vastgestelde provisie te bemiddelen. De importeur koopt en verkoopt in eigen naam en op eigen rekening…

Ach ja, de eeuwige discussie over de voor- of nadelen laaide weer eens op na afloop van een lezing die ik afgelopen week bij de Nederlandse brancheorganisatie MODINT heb gehouden. Stelling van een deelnemer: handelsagenten hebben het voordeel dat zij niets kosten als zij geen omzet leveren. Antwoord: een agent…

Er zijn verschillende manieren om de Duitse markt met succes te bewerken. De keuze is o.a. afhankelijk van de noodzakelijke kapitaal- en managementinspanningen die u wilt of kunt leveren. Elke variant heeft echter zijn eigen juridische implicaties. Klik op de rubrieken onder de volgende matrix voor de meest belangrijke achtergrondinformatie:…