Maand: maart 2010

   Wat er allemaal zo gebeurt tijdens het transport legt elke maand TIS Transport-Informations-Service vast op een foto annex technische omschrijving … kijk verder

   Wat er allemaal zo gebeurt tijdens het transport legt elke maand TIS Transport-Informations-Service vast op een foto annex technische omschrijving … kijk verder

Klik hier voor de foto van de maand februari 2010

De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand december (en eerder) vindt u hier: klik hier

Alle kredietverzekeraars beschikken zelf over een incasso afdeling. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een internationaal netwerk, aangezien de kredietverzekeraars die in Nederland zijn gevestigd, tevens ook de top 3 kredietverzekeraars wereldwijd vertegenwoordigen. Professionele incasso is voor kredietverzekeraars van groot belang; indien niet wordt geïncasseerd zal de schade immers voor…

Casus: Een Duitse groothandel in lampen heeft de succesvolle collectie van zijn Nederlandse leverancier (met die hij jaren samenwerkte) met amper zichtbare veranderingen nagebootst en brengt de collectie als eigen product op de markt. Het Nederlandse bedrijf heeft zijn lampenmodellen niet beschermd maar wil graag actie tegen de Duitse groothandel…

Casus: Voor de bouw van een technische installatie geeft de opdrachtgever een opdracht aan een bedrijf om bouwelementen te vervaardigen. Onderdeel van de opdracht zijn ook de bouwkundige berekeningen. Nadat de elementen zijn ingebouwd blijken deze niet aan de specificatie te voldoen. De opdrachtgever meldt de gebreken aan de opdrachtnemer.…

U bent liefhebber van organogrammen. Dan is dit voor u een leuke. Met dank aan de Europese Unie, die het copyright  heeft:   http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ger_nl.pdf

Als Duitsers hebben wij regelmatig moeite met de Nederlandse taal. Logisch, dat wij het internet afstruinen om te kijken of een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking wel de betekenis heeft die wij veronderstellen. Bij een van mijn zoektochten kwam ik op de website van “Het Neerlandsch Genootschap ter bevordering…

Vrouwen verdienen in Duitsland ca. 20 % minder dan mannen. De Bondsregering heeft het voornemen om het verschil de komende vijf jaar terug te brengen naar 10%. Om bedrijven in staat te stellen het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te analyseren, stelt zij het analyseprogramma Logib-D gratis ter beschikking. Middels…

Wij hebben een duurzame bron van inkomsten die onuitputtelijk lijkt te zijn. Het afgeven van een Gewährleistungsbürgschaft (bankgarantie) door een Nederlandse bank die voldoet aan de eisen van de Duitse VOB. Door allerlei misverstanden tijdens de afhandeling wordt regelmatig van een (kostentechnisch) muisje een heuse olifant. Wat is het probleem:…

Zowel de handelsagent alsook de principaal hebben een businessplan nodig voor een succesvolle samenwerking. In de vorige aflevering van de JND hebben wij het gehad over de vaardigheden waarover een Duitse handelsagent uit optiek van de principaal moet beschikken. Heden behandelen wij de kwaliteitskenmerken waarover het bedrijf moet beschikken om…

De laatste maanden zijn wij betrokken geweest bij het sluiten van de Duitse logistieke vestiging van een internationaal bedrijf. Helaas moesten in dit verband ca. 150 arbeidscontracten worden beëindigd. Vanuit juridisch oogpunt speelden hierbij de volgende problemen die wij voor u in een stappenplan hebben samengevat: Structuur: Logistiek bedrijf in…