Categorie: Veranderingen 2006

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2006 a) Veranderingen bij Mini-jobs Per 01-07-2006 moeten hogere forfaitaire bijdragen voor de zgn. Mini-jobs (salaris t/m 400 euro) worden betaald. De pauschale Beitragssatz voor de bedrijfsmatige werkgever bedraagt nu 30% (was 25%). De werknemer hoeft over het algemeen niets af te dragen. Van de forfaitaire…

Nieuwe maatregelen van de bondsregering De maatregelen van de nieuwe bondsregering die of met terugwerkende kracht of per 01-01-07 zullen worden ingevoerd, waarbij tijdens het wetgevingsproces nog e.e.a. kan veranderen (Genshagener Besluiten): a) Afschrijvingen Bedrijven kunnen in de jaren 2006 en 2007 bij investeringen in roerende goederen  degressief 30% van…

Nieuwe wettelijke regelingen 2006 Zakendoen met Duitsland vereist enige kennis van de Duitse regelgeving. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor het jaar 2006 voor u samengevat: (1) Arbeidsrecht a) De regelingen omtrent de Ich-AG worden t/m 30-06-2006 verlengd. In het kader van deze regeling ontvangt een werkloze die zich zelfstandig…