Maand: februari 2001

Wijzigingen m.b.t. de arbeidsmarkt Deeltijdwerk: Medewerkers die in deeltijd willen gaan werken, moeten dit ten minste drie maanden van te voren bij hun werkgever aangeven. Om in aanmerking te komen dient een dienstverband van ten minste zes maanden te bestaan. Indien bedrijfsinterne redenen het werken in deeltijd niet toestaan, kan…

Wijzigingen in het verkeer. * Tol voor vrachtwagens: Het tolgeld voor vrachtwagens is gestegen, het bedrag per dag (Tagespauschale) is van zes naar acht Euro verhoogd (15,65 DM). De zogenaamde “stinkende” vrachtwagens betalen meer. Indien de vrachwagens niet voldoen aan de meest moderne uitstootnormen, dan stijgen ook de wekelijkse, maandelijkse…

Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland. In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops: 06 februari 2001 Duurzaam bouwen & het Arbeitnehmer-Entsendegesetz – Euregio Solar Net – Enschede 06 maart 2001 Valkuilen bij het zakendoen in Duitsland –  Kamer van…

Wijzigingen op sociaal verzekeringsgebied * Teilzeitgesetz: In bedrijven met meer dan 15 medewerkers kan iedere werknemer een geringere werktijd overeenkomen, voor zover er geen bedrijfsinterne redenen in de weg staan. Ook het afsluiten van arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt nieuw geregeld. Alleen nog bij nieuwe aanstellingen zal in de toekomst…

Wijzigingen m.b.t. familie en partnerschap Alimentatie: Per 1 januari 2001 is tevens het alimentatierecht voor gescheiden levende ouders geregeld. Betaalt de alimentatieplichtige een bijdrage onder het bestaansminimum van het kind (voor kinderen onder vijf jaren is dit bijv. 480 DM), dan krijgt deze niet meer de helft van de kinderbijslag.…

Aantal Bedrijfsfaillissementen hoger dan ooit In het jaar 2000 is het aantal faillissementen in Duitsland wederom gestegen tot een droevig record van ruim 27.500 bedrijven. In de oude bondslanden steeg het aantal insolvente bedrijven van 19.000 (1999) tot 20.000 in 2000 (+ 5,3 procent (is dat 5,3 of 5,3??)). In…

Compensatiemaatregelen m.b.t. energie en brandstof * Entfernungspauschale: Sinds 1 januari geldt een forfaitaire vergoedings voor woon-werkverkeer, ongeacht het gebruikte transportmiddel. Tot tien kilometer woon-werkverkeer kunnen 70 pfennig per kilometer van de belasting worden afgetrokken, vanaf elf kilometer 80 pfennig. Om misbruik tegen te gaan, moeten reiskosten vanaf 10.000 DM of…

15% regeling nog niet van kracht! Zoals wij eerder hebben vermeld, heeft de Bundesrat op 29 september jl. een wetsvoorstel in de Bundestag ingediend t.b.v. de bestrijding van zwartwerk en illegale tewerkstelling van buitenlanders. Dit voorstel is beter bekend als de 15% regeling. Veel Nederlandse ondernemers herkennen in deze regeling…

Overige wijzigingen * Kijk- en luistergeld: Vanaf januari bedraagt het kijk- en luistergeld maandelijks 31,58 DM (3,33 procent hoger dan voorheen). In ruil mogen de publieke zenders geen reclame boodschappen via teletekst doorgeven. Daarnaast is in het nieuwe staatsverdrag voor de ARD ook een nieuwe verdeling van inkomsten en uitgaven…

Wijzigingen op het gebied van de Milieubelasting (Ökosteuer) Ook in 2001 moeten automobilisten en stroomverbruikers rekening houden belastingverhogingen. Mineralölsteuer: Per 1 januari 2001 stijgt de belasting op autobrandstoffen wederom met 6 pfennig per liter, incl MwSt (BTW) 7 pfennig. Stromsteuer: Vanaf 1 januari 2001 stijgt de Stromsteuer met 0,5 pfennig…

Duitse belastinghervorming Per 1 januari is de eerste fase van de Duitse belastinghervorming van kracht geworden. Deze moet een totale belastingontlasting van circa 45 miljard DM opleveren. De belangrijkste hervormingspunten zijn: Grundfreibetrag (belastingvrije voet): De belastingvrije voet stijgt van circa 13.500/27.000 (alleenstaanden/gehuwden) naar circa 14.000/27.000 DM. Einkommensteuer (inkomstenbelasting): Het verloop…