Maand: november 2006

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering III) Beginselen van de orgaanaansprakelijkheid in Duitsland In Duitsland ligt het primaire risico voor bestuurders van ondernemingen en toezichtorganen op het gebied van hun aansprakelijkheid tegenover de eigen onderneming (interne aansprakelijkheid). Hier bestaan uitgesproken strenge aansprakelijkheidsnormen. Tegenover derden (externe aansprakelijkheid) is in eerste…

Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XIII) In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de zgn. Serienanmeldung. Deze editie behandelt de gang van zaken nadat het DPMA de aanmelding heeft ontvangen. Na ontvangst van de stukken verstrekt het DPMA in eerste instantie een dossiernummer. Voorts wordt vastgesteld…

PENNSYLVANIAN DUTCH (heel leuk) Taal is een wonderbaarlijk concept dat vele ontwikkelingsstadia kent. Van Kees Ruig, oud-exportconsulent van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland ontvingen wij de volgende bijdrage: Hans Breitmann (Charles Godfrey Leland 1824-1903) To Amsterdam came Breitmann All in the Kermes tide, Yonge Maegden allegader Filled de straat…

Arbeidsrecht: beëindiging van arbeidsovereenkomsten Anders dan het agentuurrecht kent het Duitse arbeidsrecht geen goodwillvergoeding aan het einde van de overeenkomst. Ook kennen wij geen kantonrechterformule zoals Nederland. De wettelijke (minimale) opzegtermijnen bedragen: Aantal jaren werkzaam:                       ontslagtermijn: proeftijd (max. 6 maanden)                            2 weken tot 2 jaar                                                        4 weken per 15e of…

Uitnodiging Duitsland-Borrel “Valkuilen bij het zakendoen met Duitse (toe-)leveranciers” op 23 november 2006 Het laten produceren of het aankopen van halffabrikaten en/of producten in Duitsland behoort voor veel Nederlandse bedrijven tot de dagelijkse praktijk. Vaak zal de Duitse (toe-)leverancier Duits recht op deze transacties van toepassing verklaren. Deze rechtskeuze hoeft…

De “Strickvraag” (vraag 3) Natuurlijk kent u Duitsland als uw broekzak, want wie aan export doet heeft zich goed voorbereid. Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land waar bijna 25% van de totale Nederlandse export naar toe gaat. Voorlopig beperken wij ons tot Nordrhein Westfalen, een…

Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XIII) In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de zgn. Serienanmeldung. Deze editie behandelt de gang van zaken nadat het DPMA de aanmelding heeft ontvangen. Na ontvangst van de stukken verstrekt het DPMA in eerste instantie een dossiernummer. Voorts wordt vastgesteld…

Belastingrecht: Advance Pricing Agreements (APA) met de Duitse fiscus mogelijk Transfer pricing (het hanteren van verrekeningsprijzen) is een dagelijks probleem in de verhouding tussen de Nederlandse moeder- en de Duitse dochteronderneming. Bij transfer pricing gaat het erom dat bij transacties tussen gelieerde ondernemingen het beginsel van normale marktvoorwaarden in acht…

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb om…

Handelsagenten: beëindiging van de overeenkomst Op dit moment ontvangen wij een groot aantal vragen omtrent het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Blijkbaar inventariseert een aantal bedrijven de opties (en kosten) van een nieuwe verkoopstrategie voor de Duitse markt. Reden genoeg om u bij dezen op de hoogte te stellen van de actuele…

Actuele wetten en verordeningen De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand november (en eerder) vindt u hier: klik hier