Maand: juni 2003

Civiel- en strafrechtelijke procedures worden sneller De bondsregering heeft een wetsvoorstel ingediend om gerechtelijke procedures te verkorten. Zo zal een strafprocedure voor 3 weken mogen worden onderbroken zonder dat de zaak compleet opnieuw moeten worden overgedaan (tot nu toe was de maximale onderbreking 10 dagen). Ook kunnen bewijsopnamen en bewijsresultaten…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De onderwerpen in de periode van 20 mei tot en met 24 juni 2003: 17-06-2003            Zakelijke Nederlands Duitse cultuurverschillen 24-06-2003            Werken…

(Wellicht) geen vakantiegeld en kerstgratificatie voor ambtenaren Ambtenaren ontvangen geen salaris (want dat wordt voor een prestatie betaald) maar een alimentatie (omdat zij met hun hele persoon(lijkheid) de staat ter beschikking staan). Tot nu toe was het leven en werken voor de staat een (financieel) tamelijk risicoloze aangelegenheid. Immers, de…

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel V) Schadeloosstellingen Door schikking en een adequate toepassing van de §§ 9, 10 KSchG wordt vaak de eensgezinde ontbinding van de arbeidsverhouding of de overeenstemming over het ontslag bereikt. Of in het kader van een ontbindingsvonnis conform §§ 9, 10 KSchG kan een arbeidsverhouding worden…

Reclame acties minder gevaarlijk Veel Nederlandse retailers hebben pijnvol kennis gemaakt met het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Een reclame actie die in Nederland heel gebruikelijk was leverde in Duitsland onmiddellijk een kort geding procedure op. Vooral de stipte regelingen omtrent zomer- en winter uitverkoop, jubileums- en opheffingsuitverkoop konden…

Tol voor vrachtwagens (LKW-Maut) Vanaf 31 augustus geldt een nieuw tolsysteem voor vrachtwagens in Duitsland. In plaats van de tijdgerelateerde “Eurovignetten” wordt nu een kilometervergoeding van 12,4 cent per Autobahnkilometer gerekend. Deze maatregel moet 2,2 miljard Euro opleveren die grotendeels in verkeersinfrastructuurprojecten zullen worden geïnvesteerd. De registratie vindt plaats via…

Duitse Handwerksrolle op de helling De bondsregering wil de verplichte Meisterbrief voor 65 van de 94 ambachten afschaffen. Een Meisterbrief zal in de toekomst alleen nog voor beroepen noodzakelijk zijn, die gevaren voor gezondheid en leven met zich meebrengen. Welke beroepen gevaarlijk of ongevaarlijk zijn kunt u uit de volgende…

Rokers financieren Mutterschaftsgeld en gezondheidszorg bij zwangerschap De rokers zijn de steun en toeverlaat van de Duitse maatschappij. Eerst financierden zij de strijd tegen het terrorisme (verhoging van 1 cent per sigaret). Nu zal een pakje sigaretten in drie stappen 1 Euro duurder worden…ter ondersteuning van het gezondheidssysteem.

Kroniek Duitsland mei 2003 zondag 4 mei CDU/CSU Ondanks grote meningsverschillen binnen de partij besluiten de CDU en de CSU een gezamenlijk standpunt in te nemen inzake de sociale politiek en de arbeidsmarktpolitiek. maandag 5 mei DIEET De salarisverhoging van de leden van het parlement van de deelstaat Schleswig-Holstein gaat…

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel V) Vraag 16: Hoe verloopt de procedure na het aantekenen van verzet? Antwoord: De instantie die de boete heeft opgelegd, geeft het dossier aan het Openbaar Ministerie, dat het vervolgens voorlegt aan het „Amtsgericht”. Hier komt het dan in de regel tot een openbare rechtszitting. Wanneer…

Executie Nederlands vonnis in Duitsland is niet duur Menigeen procedeert in Nederland tegen zijn Duitse klant als deze niet (op tijd) betaalt. Of dit altijd de snelste weg tot het gewenste doel is…wij hebben zo onze twijfels (zie ook punt 13). Maar goed, je hebt een vonnis en de wederpartij…

Duitse politie lost 96% van alle moordzaken op Volgens de Polizeiliche Kriminalstatistik zijn in Duitsland misdrijven zoals roof (met een vuurwapen) inbraken en autodiefstallen in aantal teruggegaan terwijl het aantal seksuele misdrijven, diefstal en Körperverletzung zijn gestegen. De oplossingspercentage in Duitsland is afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf. 96%…

Grensoverschrijdend verkeer kan wel duur worden Hoofdzakelijk hebben wij het in onze verkeersrechtrubriek over ongevallen met auto´s. Wat zijn echter de (financiële) gevolgen van “ongevallen” in het tussenmenselijk verkeer? De zgn. “Düsseldorfer Tabelle” wordt door veel rechters als minimum voor de berekening van de alimentatie gehanteerd. Lees en huiver wat…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel IX) Executie van een Nederlandse titel in Duitsland Blijft de vraag of het niet gemakkelijker is een incassoprocedure in Nederland te voeren en de Nederlandse titel ‑ later ‑ in Duitsland te laten executeren. Zo’n stap is over het algemeen niet aan te bevelen.…