Maand: juni 2004

Nieuwe wetgeving m.b.t. zwartwerken Vooral in de bouwsector is zwartwerken schering en inslag, terwijl honderdduizenden Duitse bouwvakkers werkloos zijn. Of het nu gaat om zwartwerken i.v.m. uitkeringsfraude of zwartwerken door Oosteuropese ‘slaven’ zonder enig recht op sociale zekerheid; het aantal facetten in deze sector is enorm groot. De nieuwe wetgeving…

Ausbildungsplatzabgabe Wij hebben een groot aantal vragen ontvangen omtrent de nieuwe Ausbildungsplatzabgabe (een ‘boete’ als bij een bedrijf met meer dan 10 medewerkers niet minimaal 7% van de werknemers leerlingen zijn). a.) Komt-ie of komt-ie niet? Niemand weet het op het moment precies. De bondsregering heeft beloofd dat de maatregel…

Kroniek Duitsland mei 2004 (ideaal voor smalltalk met uw Duitse relaties) zaterdag 1 mei EUROPA De uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe staten wordt van kracht. maandag 3 mei STAATSGAST De Chinese premier Wen Jiabao bezoekt Berlijn om de economische samenwerking van zijn land met Duitsland te verbeteren.…

Vakantiegeld niet verplicht Elk jaar rond de zomer krijgt onze afdeling arbeidsrecht van veel Nederlandse werkgevers met personeel in Duitsland de vraag of de betaling van vakantiegeld in Duitsland verplicht is. Welnu, een wettelijke verplichting tot betaling bestaat niet. Echter kan er in de arbeidsovereenkomst natuurlijk een verplichting tot betaling…

Loonkostendaling van ca. 0,5% verwacht In het eerste kwartaal hebben de Duitse ziektekostenverzekeraars een overschot van ca. 1 miljard euro gerealiseerd. Daarmee wordt het aannemelijk dat de ziektekostenpremies in het lopende jaar kunnen dalen. Tot nu toe bedraagt de premie ca. 14,5% van het bruto-inkomen. Verwacht wordt een verlaging naar…

Regering besluit tot 29 maatregelen voor minder bureaucratie Zakendoen moet gemakkelijker worden in Duitsland. De regering heeft derhalve 29 maatregelen genomen die het leven van de ondernemer prettiger moeten maken. Een grote stap voor de regering; een kleine stap voor de mensheid. De meest gedurfde van alle maatregelen lijkt de…

Incasso in Duitsland (BV heeft opdracht, (zuster) GmbH factureert) Casus: Een Nederlands bedrijf ontvangt een opdracht van een Duits bedrijf. De Duitse zuster GmbH factureert. De opdrachtgever betaalt niet. Terecht, want de opdrachtgever heeft geen factuur van zijn contractpartner ontvangen, maar van een andere (rechts)persoon die geen enkele prestatie heeft…

Terug naar een 40-urige werkweek  In veel sectoren varieert de wekelijkse arbeidstijd nogal. Van 35 tot 40 uur, alles is mogelijk. Onder druk van de concurrentie uit Oost-Europa overwegen veel productiebedrijven de werktijd echter weer te verlengen richting 40 uur.De overweging is de ene zaak, de omzetting van het plan…

Terugvorderen Duitse BTW 2003 moet voor het einde van deze maand! Deadline: 30-06-2004 Meer weten? Klik hier

Merkenrecht Snelwegknooppunt als marketingtool Conrad Electronic, een groot verzendbedrijf voor elektronische apparatuur in Duitsland staat in onderhandeling met de Duitse autoriteiten over de naamgeving van het Autobahndreieck “Oberpfalzer Wald”. Conrad wil dit omdopen in “Kreuz Conrad Electronic”. Juridisch een zeer interessante kwestie. Kan men e.e.a. merkenrechtelijk beschermen? Wie heeft de…

Actuele wetgeving gerangschikt naar ministeries Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Zomeracademie 02-08-2004 t/m 04-08-2004 In een 3 dagen omvattende zomeracademie wordt een intensieve cursus m.b.t. het zakendoen in Duitsland gehouden. In de interactieve sessies komen de belangrijkste onderwerpen aan bod die u moet beheersen als u op de Duitse markt zaken wilt doen. Voor meer informatie…

Nieuwe Arbeitsstättenverordnung (Arbo-regeling) De regering heeft besloten tot een nieuwe Arbo-regeling. Deze regeling is minder gedetailleerd dan de oude regeling die o.a. de hoogte van ruimtes, de grootte van de sanitaire ruimtes en Pausenräumen voorschreef. Doelstelling is onnodige bureaucratische regels te schrappen. Het onderscheid tussen de oude en de nieuwe…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel III) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Inivitatio ad offerendrumInvitatio ad offerendum In juridische zin stelt de zogenaamde Einladung zur Abgabe eines Angebotes (invitatio ad…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…