Maand: april 2002

Praktijkgerichte lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland Ook dit voorjaar leveren medewerkers van ons kantoor een bijdrage aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse Duitse Businessacademie: 09-04-2002 Incasseren van vorderingen in Duitsland * 11-04-2002 Voorkomen van incasso in Duitsland * 16-04-2002 Factureren met…

Particuliere arbeidsbemiddelaars ontvangen hoge bemiddelingspremies van de overheid De Duitse Bundesanstalt für Arbeit is door vervalsing van de statistieken van bemiddeling van werklozen in opspraak geraakt. Daadwerkelijk werden slechts 30%-40% van alle bemiddelingen die het Arbeitsamt claimde ook echt tot stand gebracht! De bondsregering heeft hierop verbazingwekkend snel gereageerd en…

Nieuwe wet ketenaansprakelijkheid Duitse bouwsector! Nederland kent al jaren een wet ketenaansprakelijkheid m.b.t. de afdracht van o.a. sociale lasten in de bouwsector. Ook Duitsland heeft nu een dergelijke regeling ingevoerd met de volgende hoofdpunten: –          aansprakelijkheid van de aannemer voor de afdracht van sociale             lasten door zijn onderaannemers (de…

Wohnen in Deutschland & Arbeiten in den Niederlanden Veel Nederlandse bedrijven nemen Duitse medewerkers in dienst. Deze blijven over het algemeen in Duitsland wonen en hebben talloze vragen over het Nederlandse sociale-, fiscale- en arbeidsrechtelijke stelsel. Ger Essers, Euroconsulent bij de FNV geeft antwoord op deze vragen. Een ideale handleiding…

Belangrijke verscherping productaansprakelijkheid Op 01-01-2002 is het nieuwe verbintenissenrecht, alsook de hervorming van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht geworden. Een nieuwe wet ten aanzien van de wijzigingen van de voorschriften inzake het recht op schadevergoeding, zal op 01-07-2002 van kracht worden. Door deze wijzigingen komt het tot…

“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland Het derde gebod Het is makkelijk en eenvoudig maar ook in het algemeen noodzakelijk om informatie over nieuwe zakenpartners in Duitsland in te winnen. Tegen relatief geringe vergoeding kunt u latere hoge kosten voorkomen: wij helpen u graag bij het verkrijgen van de…

Lezingen Op onze website (http://www.strick.de) staat een overzicht (1992-2002) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd. In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops: * 31 mei 2002 Met meer succes naar Duitsland Afzetkanalen en…

Checklist Emigratie/Detachering Deel IV Steeds meer Nederlanders kopen een huis in Duitsland maar blijven werken in Nederland. Ondanks het feit dat men vaak slechts enkele kilometers verhuist en in dezelfde sociale kringen in Nederland blijft verkeren, is er sprake van emigratie. Maar ook als men maar tijdelijk in Duitsland gaat…

Registratie van slogan als merk is mogelijk Volgens de Duitse Bundesgerichtshofen en nu ook het Europese Hof is het mogelijk dat zogenaamde slogans (slagzinnen) als merk kunnen worden gedeponeerd. Voor de kosten hoeft u een merkenregistratie zeker niet achterwege te laten. Ons kantoor berekent hiervoor: € 800,00

Congres Duitse Verein Credit Management e.V.; “Creditmanagement ohne Grenzen” Onlangs is ook in Duitsland een vereniging voor credit management opgericht (zie ook onze nieuwsbrief van maart 2002). De nieuwe Verein Credit Management e.V. (VCM) organiseert op 16 april 2002 een congres met als titel “Credit Management zonder grenzen”. Het evenement…

(Gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht leidt tot niet calculeerbare risico´s Verstopt onder de titel „Gesetz zur Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze”  heeft de bondsregering een bom geplaatst onder het (gedeeltelijk) verkopen van een bedrijf of het outsourcen van activiteiten. In de toekomst moet iedere werknemer gedetailleerd worden geïnformeerd omtrent tijdstip en reden…