Maand: augustus 2004

Duitse afkortingen Bij het zakendoen met Duitsland komt u een groot aantal afkortingen tegen die zowel in de schrijftaal als in de spreektaal worden gebruikt. Vaak is voor Nederlanders niet (helemaal) duidelijk wat achter een dergelijke afkorting schuil gaat. De gebruikelijke afkorting m.E. betekent enerzijds meines Erachtens (mijns inziens), maar…

Arbeidsrecht Het gevaar van een home office Volgens een recente uitspraak van de hoogste Duitse arbeidsrechter (Bundesarbeitsgericht) hebben werknemers die geheel of gedeeltelijk van huis uit werken het recht om behalve het salaris ook nog een vergoeding voor het gebruik van de woning te eisen. Casus: een buitendienstmedewerker werkt vanuit…

In het Duits meepraten over wijn (deel II) Menig zakelijke transactie hangt af van een groot aantal (psychologische) factoren. Dat de kwaliteit van het product, de levertijd en de prijs moeten kloppen, ligt voor de hand. Maar de opdracht moet ook worden ‘gegund’. Dat is de tussenmenselijke factor in het…

Kroniek Duitsland juli 2004 (ideaal voor smalltalk met uw Duitse relaties) donderdag 1 juli OPVOLGER  Horst Köhler aanvaardt het ambt van bondspresident en volgt zo Johannes Rau op. vrijdag 2 juli SOCIAAL Op basis de gehouden stemming in de bondsdag over de zogenaamde Hartz-VI-wet worden vanaf 1 januari 2005 de…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

Openbare aanbestedingen I Veel Nederlandse bedrijven trachten in Duitsland opdrachten te vergaren via deelname aan openbare aanbestedingen. De teleurstelling is groot als de opdracht niet gegund wordt en een collega ermee vandoor gaat. Echter ontstaan er ook regelmatig twijfels of de gunning aan het collega bedrijf wel correct is geschied.…

Aansprakelijkheid van de directeur (deel II) Zoals u weet, is ons kantoor regelmatig betrokken bij het opzetten van dochterondernemingen in Duitsland. In dit verband wordt vaak de vraag gesteld of men als directeur van een GmbH ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Weliswaar is de aansprakelijkheid van een Gesellschaft mit…

Openbare aanbestedingen II Wilt u eens zien welke openbare aanbestedingen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen op het moment lopen, dan klik hieronder voor aanbestedingen inzake: https://www.vergabe.nrw.de/

Seminar Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. Onderwerpen in de maanden september en oktober 14-09-2004 Duitse moedermaatschappij – Nederlandse dochter 06-10-2004 Succesvol zakendoen in Duitsland 12-10-2004 Zakelijke Nederlands…

Bouwrecht Zandkastelen en waarom zij blijven staan De zomertijd is een moment bij uitstek om over de belangrijke vragen des levens na te denken. Duitsers graven kuilen op Nederlandse stranden en bouwen zandkastelen. Echter, waarom blijven sommige zandkastelen staan en zakken andere in elkaar (onafhankelijk van de nationaliteit van de…

Oude Unterlassungserklärungen nog steeds geldig Onder het oude Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb werd de overtreder (door brancheorganisaties, collega-bedrijven etc.) gesommeerd een verklaring af te leggen dat men in de toekomst niet meer in strijd met de wet bepaalde acties zou gaan voeren. Middels het ondertekenen van een dergelijk verklaring…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel V) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Afzonderlijke schuldovereenkomsten/soorten overeenkomsten  Koopovereenkomst Ruil Schenking Huur, pacht Lening Krediet Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Borgtochtovereenkomst Overeenkomst van afstand…

Merkenrecht Casus: een Nederlandse IT-onderneming richt gezamenlijk met een Duitse partner een dochtervennootschap (GmbH) in Duitsland op, om een Nederlandse software op de Duitse markt te brengen. De Duitse medeaandeelhouder laat de naam van de software bij het Deutsche Patent- en Markenamt beschermen. Als eigenaar van het merk laat hij…