Maand: november 2002

Seminars en workshops over zakendoen in Duitsland Ook dit najaar leveren medewerkers van ons kantoor een bijdrage aan de volgende seminars en workshops van de Nederlandse Duitse Businessacademie: Seminars en workshops van de Nederlandse Duitse Businessacademie voor de maanden oktober en november 2002 19-11-2002            Zakendoen in Duitsland 20-11-2002            De Duitse…

Geen winterbanden! Duitse verzekeraars korten schade-uitkering! Zomerbanden verliezen bij temperaturen onder 7 graden celsius ca. 10 % aan remkracht. Dalen de temperaturen onder het vriespunt, zo is het verlies ca. 20%. Sneeuw reduceert de remkracht van zomerbanden met ca. 70%. Gevolg: de remweg wordt langer. Winterbanden leveren vanwege hun speciale…

Lezingen Op onze website (http://www.strick.de) staat een overzicht (1992-2002) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd. In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops: * 10 december 2002 Werken in Duitsland Nedubex Spreker: Peter Strick…

Plannen van de nieuwe regering I Wij hadden verwacht u reeds met deze nieuwsbrief concreet te kunnen informeren over de plannen van de nieuwe regering. Echter, de verwarring die de tweede regering Schröder zaait is deze keer nog groter dan vier jaar geleden. Het lijkt erop dat binnen de SPD/Groenen…

Lijnrijders vanaf 01-01-2003 in Duitsland belastingplichtig Zoals reeds in verschillende nieuwsbrieven september en oktober geschreven, is Duitsland bezig om te bekijken of Nederlandse bedrijven wellicht doormiddel van hun activiteiten in Duitsland belastingplichtig zijn. Via de „regeling inzake winst-toerekening aan de in Duitsland gelegen vaste inrichtingen van Nederlandse bloemenhandelaren” van 25 juli…

Incasseren van vorderingen in Duitsland Kredietinformatie Zoals bekend, is wanbetaling niet een probleem dat onstaat als de debiteur verzuimt te betalen. Op dat moment worden wij alleen geconfronteerd met de harde werkelijkheid. De basis van het probleem had wellicht reeds bij de acceptatie van de order, die zo aantrekkelijk leek,…

“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland Het tiende gebod Indien u van plan bent om uw vordering in Duitsland te incasseren, is het zinvol een Duitse advocaat in te schakelen en geen incassobureau. De Duitse rechter kent namenlijk over het algemeen uitsluitend de incassokosten voor de inschakeling van advocaten…

“Lijnrijdersregeling” wellicht ook voor andere branches van toepassing? Uit gesprekken met diverse deskundigen is ons gebleken dat ervan uitgegaan kan worden dat de Duitse fiscus de boven omschreven regeling wellicht ook buiten de bloemensector zal toepassen. Wij zullen de algehele kwestie met het Finanzamt in Kleve, die bevoegd is voor…