Maand: april 2003

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel III) Buitengewoon ontslag Een sociaal gerechtvaardigde reden is bij onmiddellijk ontslag onvoldoende om de werknemer rechtmatig te ontslaan. Er dient een andere belangrijke reden te bestaan zijn en in de meeste gevallen dient men de werknemer vooraf te waarschuwen met een zgn. Abmahnung. Deze reden…

De plannen van de bondsregering Bondskanselier Schröder heeft afgelopen maand de Duitsers opgeroepen tot een gezamenlijke krachtinspanning om de economie uit het slop te halen. Hij stelde de bondsdag een pakket van bezuinigingen en liberaliseringsmaatregelen voor onder de naam “Agenda 2010”. De stelling van Schröder is: “of wij moderniseren zelf…

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel III) Vraag 6: Sinds ik de verkeersovertreding heb begaan, zijn meer dan drie maanden verstreken zonder dat ik iets van de zaak heb gehoord. Is er dan ondertussen sprake van verjaring? Antwoord: Ja, volgens de wet verjaren de verkeersovertredingen, zolang geen proces-verbaal is uitgevaardigd, na drie…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VII) Bewijsmiddelen In het kader van deze procedure dient de eisende partij al haar stellingen onmiddellijk met de desbetreffende bewijsmiddelen te onderbouwen (contracten, brieven, getuigenbewijs etc.). Er moeten dus onmiddellijk alle bewijsmiddelen op tafel komen en kan men met betrekking tot bewijzen die niet…

Steuervergunstigungsabbaugesetz Nadat de bondsraad op 14 maart jl. het meer dan 40 belastingverhogende maatregelen Steuervergunstigungsabbaugesetz heeft afgekeurd, heeft de regering de zaak voor de Vermittlungsausschuß gebracht. Aldaar zal getracht worden in het kader van schikkingsonderhandelingen tot een voor de bondsdag aannemelijke oplossing te komen. Gezien het feit dat de oppositie…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De onderwerpen in de periode van 17 april tot en met 05 juni 2003: 17-04-2003            Duitse contracten en algemene voorwaarden 22-04-2003           …

Belastingplicht bij verhuur van roerende zaken Verhuurt een Nederlandse ondernemer machines, pompen of andere roerende zaken ten behoeve van zakelijke activiteiten van de huurder in Duitsland, zo is hij m.b.t. de huuropbrengst in eerste instantie in Duitsland belastingplichtig. De huurder!!! is verplicht 20%van de huursom in te houden en af…

Openingstijden winkels verlengd In de toekomst mogen winkels op alle werkdagen van 6.00 uur tot 20.00 uur geopend zijn. Tot nu toe moeten winkels op zaterdag om 16.00 uur sluiten behalve de eerste zaterdag van de maand (18.00 uur). Voor Duitsland is dit een grote stap (en heftig bekritiseerd door…

Kroniek Duitsland maart 2003 zondag 2 maart VERKIEZINGEN Bij de gemeenteverkiezingen in Schleswig-Holstein lijdt de SPD grote verliezen. In de hele deelstaat daalt haar aandeel van 42,4 naar 29,3%. maandag 3 maart ARBEIDSMARKT Een topoverleg tussen werkgevers, vakbonden en de Bondskanselier eindigt zonder resultaat. Het Bündnis für Arbeit is daarmee…