Categorie: Incasso

Aannemers, installateurs en aanverwante ondernemers die in Duitsland voor particulieren werkzaam zijn doen hun klanten en zichzelf een groot plezier met correcte en gedetailleerde facturen. De klanten zijn tevreden omdat nauwkeurig gefactureerde diensten van ambachtslieden vaak aftrekbaar zijn, ondernemers omdat zij er door een goede service voor zorgen dat tevreden…

Omdat hij sinds jaren € 30 miljoen van Thailand eist en maar niet krijgt, heeft een Duitse curator een aantal weken geleden in München beslag laten leggen op een vliegtuig van de Thaise luchtmacht. Bij de vordering gaat het om een gedeelte van de boedel van een Duitse bouwonderneming, die…

Dat een klant zijn rekeningen niet betaalt is vervelend. De mentaliteit dat in het vervolg degene die er werk van maakt, om deze vorderingen te innen, voor zijn werkzaamheden slechts betaald wordt als hij succes heeft, is pervers en nadelig voor de opdrachtgever. De incassant heeft namelijk plots een eigen…

Telkens weer worden wij gevraagd of het beter is een vordering ter incasso aan een Duitse partij te geven of dat ook de vaste relatie in Nederland volstaat. Op deze vraag stellen wij altijd de wedervraag: spreekt en schrijft uw Nederlandse relatie perfect Duits en kent men de Duitse spelregels…

Wij worden regelmatig gevraagd of wij het incasso van onbetaalde rekeningen van Duitse debiteuren ter hand kunnen en willen nemen. Kunnen “kunnen” wij maar of wij willen is de vraag. Wij willen sowieso niet als het werk dat wij verrichten voor de opdrachtgever blijkbaar geen waarde heeft en hij een…

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Collisi.

In 1999 afgeschaft en geprezen als ultima ratio voor de redding van bedrijven in het kader van een faillissementsprocedure is de voorrang van de fiscus terug van weggeweest. Althans als de plannen van de bondsregering in het kader van het “Sparpaket” werkelijkheid worden. Daarmee komt een einde aan het systeem…

Door de kredietcrisis zijn Nederlandse ondernemers iets voorzichtiger geworden ten opzichte van de Duitse klanten. Wij merken dat aan het aantal incasso-opdrachten die bij ons kantoor worden aangedragen. Tegelijkertijd loopt echter het bedrag van de uitstaande vorderingen behoorlijk op. Er is sprake van een verdubbeling van het gemiddelde vorderingsbedrag in…

Bij het faillissement van het Duitse bedrijf Arcandor met zijn bekende bedrijfsonderdelen Karstadt en Quelle hebben ca. 50.000 crediteuren een bedrag van 19 miljard aan vorderingen ingediend. Omdat veel van de aankopen vooral bij Quelle via consumentenkredieten met meerjarige looptijd zijn gedaan, zal het jaren duren voordat vaststaat hoeveel geld…

Regelmatig ontvangen wij tegen het einde van heet jaar naar nog een groot aantal incasso-opdrachten omdat men de verjaring van de vordering vreest. Reden genoeg om de belangrijkste verjaringstermijnen op basis van het nieuwe recht eens voor u op een rijtje te zetten: Meer weten over incasso in Duitsland? Neem…

Wij hebben al eerder over de problematiek van het ontbreken van een Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Algemene Voorwaarden geschreven. Kredietverzekeraars nemen dit (terecht) tot aanleiding, om dekking (achteraf) te weigeren, als het hebben van een dergelijk voorbehoud tot de polisvoorwaarden behoort. De dekking wordt echter steeds vaker eveneens geweigerd, als je…

Wij zien het aantal incasso opdrachten zowel in volume alsook m.b.t. de hoogte van de te incasseren bedragen op het moment snel stijgen. Dit roept de vraag op of dit wel een onoverkomelijk probleem is. Het lijkt mij van niet. Ten eerste valt op dat het aantal rekeningen m.b.t. dezelfde…

In veel kredietverzekeringspolissen vindt men de voorwaarde dat de leverancier verplicht is, een (verlengd) eigendomsvoorbehoud met zijn afnemers overeen te komen. De reden is duidelijk. Kom je geen eigendomsvoorbehoud overeen, gaat het eigendom bij de levering van goederen over op de afnemer, los van de vraag of deze de nota(s)…