Maand: mei 2000

In de maanden mei en juni zullen advocaten van Anwaltskanzlei Strick een bijdrage leveren aan de volgende lezingen: 11 mei 2000 – Incasso van vorderingen in Duitsland 16 mei 2000 – Fiscaliteiten in Duitsland (vestiging en vaste inrichting) 18 mei 2000 – Fiscaliteiten in Duitsland (vestiging en vaste inrichting) 25…

 Ontslag van personeel cq. het indienen van ontslag dient vanaf 1 mei 2000 schriftelijk te geschieden (§623 BGB). Tevens dienen tijdelijke arbeidscontracten en opheffingscontracten (Aufhebungsverträge) schriftelijk te worden opgesteld en overhandigd.

Sinds 1 mei kunnen alle ondernemers van hun afnemers cq. opdrachtgevers betaling in termijnen (Abschlagszahlungen) verlangen. Dit is wettelijk vastgelegd in het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In het verleden was dit alleen dan mogelijk als dit als bijzondere bepaling in het contract was opgenomen. Zo zullen veel Nederlandse bedrijven uit de…

Per 1 mei jl. is een nieuwe wet met betrekking tot de opeisbaarheid van vorderingen in Duitsland van kracht geworden. Hierdoor is een debiteur die dertig dagen na ontvangst van zijn rekening niet heeft betaald automatisch in gebreke (Verzug). Hiervoor hoeft niet meer zoals in het verleden een aanmaning te…

In veel gevallen bestaat onduidelijkheid over de redenen op basis waarvan de oplevering van een geleverd (bouw)-product c.q. uitgevoerde installatie kan worden geweigerd. Dit is met name van belang omdat de afgesproken contractuele vergoeding pas na de officiële oplevering dient te worden betaald. De voorwaarde voor een oplevering is een…

Naast het wegvallen van de aanmaningsprocedure is tevens een wijziging in de hoogte en berekeningsprocedure van de wettelijke rente doorgevoerd. Werd vroeger bij de berekening van dit percentage een onderscheid gemaakt tussen particulieren (4%) en bedrijven (5%), thans geldt voor alle geldelijke vorderingen één percentage. Het rentepercentage voor alle in…