Maand: juli 2005

Compleet schrappen van vakantiegeld en kerstgratificatie verboden Casus: een werknemer ontvangt door de jaren heen een kerstgratificatie van € 1.500,-. Vanwege economische redenen schrapt de werkgever de gratificatie omdat, deze in het verleden ‘vrijwillig’ is betaald. Echter,volgens de arbeidsovereenkomst is ook een niet algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing, waarin…

Bouwrecht: prekwalificatie straks mogelijk Tot nu toe wordt bij elke openbare aanbesteding door de overheid opnieuw getoetst of een bedrijf voor de uitvoering van publiekrechtelijke opdrachten in aanmerking komt. Vanaf 01-01-2006 is het mogelijk via een prekwalificatiesysteem een keurmerk voor alle openbare bouwopdrachten te verkrijgen. Het keurmerk geldt voor de…

Polizeiliche Kriminalstatistik 2004 (PKS) 54 percent van alle gepleegde delicten worden in Duitsland opgehelderd. Bij moord en doodslag zelfs 96,1 percent. Enkele kerngetallen Totaal aantal verdachten 2.384.268 (+1.2 %) Aantal niet-Duitse verdachten 546.985 (-1.2 %) Aantal verdachte kinderen 115.770 (-8.4 %) Aantal verdachte jongeren 297.087 (+1.1 %) Moord/doodslag 2.480 (-2.4…

Terug naar het formulier De volgende vraag gaat over de “verantwortlich Handelnder”, dus degene die namens het bedrijf (vaktechnisch) toezicht houdt op de werkzaamheden. Zijn naam en (volledig uitgeschreven) voornaam zijn aan te geven, eveneens zijn adres in Duitsland. Zustellungsbevollmaechtigter Een verdere vraag betreft de betekeningsbevoegde persoon in Duitsland, de…

Vinden van onroerend goed (voor beleggers) Zoals u weet begeleiden wij regelmatig Nederlandse beleggers in Duits o.g. bij de aankoop van objecten. Zoeken moet men echter zelf, vandaar de volgende tips: De overheid verkoopt regelmatig o.g. en informeert hierover Bossen en jachtgebieden treft u aan op de website: https://www.bundesimmobilien.de/.

Merk en marketing Een merk is niet alleen een keurmerk, maar ook een marketinginstrument. Via het merk kan een product of dienstverlening binnen een marktsegment een duidelijke identiteit verkrijgen. Verschijnt bijv. de naam van een producent binnen het merk (of is de naam tegelijk het merk), kan later het imago…

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2005 Ziektekostenverzekering Voor het eerst wordt het systeem dat werkgever en werknemer elke de helft van de sociale lasten betalen, losgelaten. Via een ingewikkelde transactie besparen de werkgevers 0.45 percent van de ziektekostenverzekering. Om dit doel te bereiken wordt de ziektekostenpremie uitsluitend voor werknemers met 0.9…

Onze Duitsland-Borrel heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een gewaardeerde netwerkbijeenkomst voor Nederlandse ondernemers met belangen in Duitsland. Onderling worden ervaringen met het zakendoen in Duitsland uitgewisseld en menig creatief idee wordt geboren. Om u ook tijdens de zomerperiode de mogelijkheid tot netwerken te bieden, nodigen wij…

Creditmanagement en incasso in Duitsland In de vorige aflevering hebben wij gesproken over de tools die ter beschikking staan om de financiële gegoedheid van een Duitse afnemer te toetsen. Heden zullen wij het hebben over de beslissing over (de hoogte van) een kredietlimiet. Er bestaat uiteraard geen vast schema om…

Handelsagenten (veel gestelde vragen) Wanneer ontstaat het recht op provisie van een handelsagent? Het recht op provisie van een handelsagent ontstaat reeds met het sluiten van de overeenkomst tussen de principaal en de klant. Wordt de agentuurovereenkomst tussentijds beëindigd, dan heeft dit geen invloed op het recht op provisie aan…

Wie verdient wat in Europa? Hoeveel moet ik betalen voor een werknemer in Duitsland? Een vraag die wij in de vorige nieuwsbrief hebben beantwoord (www.lohnspiegel.de). Hoe staat het echter met andere landen. Welnu, hier zijn de volgende links Land Website NL www.loonwijzer.nl BE www.loonwijzer.be DE www.lohnspiegel.de FI www.palkkalaskuri.fi ES www.tusalario.es…

Duitse bouw werkt weer 40 uur De lonen in de Duitse bouw stijgen per 01-04-2006 met 1 percent. Voor de periode september 2005 t/m maart 2006 wordt maandelijks een bedrag van € 30,- betaald. Als tegenprestatie wordt de werktijd van 39 uur naar 40 uur verlengd. Al met al dalen…

Toelichting Duitse AOW van “A t/m Z” De kennis van het Duitse sociale stelsel is van belang voor ieder ondernemer met personeel in Duitsland. Vandaar dat wij het systeem van de Duitse Rentenversicherung van A-Z in een (nieuwe) reeks gaan toelichten. De reeks is gebaseerd op informatie van de bondsregering.…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…