Maand: december 2001

De E-Commerce-richtlijn is in Duits recht omgezet Belangrijk uitgangspunt van de nieuwe wetgevings is het Herkunftslandprinzip. Voor een aanbieder van internetdiensten betekent dit dat hij zich aan de wetten van het land, waarin hij gevestigd is, moet oriënteren, ook biedt hij zijn diensten in Duitsland aan. Bij geschillen met Duitse…

Nieuwe faillissementswetgeving vanaf 01 december Zoals in onze nieuwsbrief van oktober vermeld, stijgt het aantal faillissementen in Duitsland naar ca. 33.000 in het jaar 2001. Hoe deze faillissementen worden afgewerkt, is geregeld in de Insolvenzordnung uit het jaar 1999 die nu geactualiseerd wordt. De belangrijkste punten: a)     De procedure wordt op…

De Vertrauensfrage Anders dan in Nederland is de Duitse regering niet gewend om met wisselende meerderheden te regeren. De fracties die de regering steunen, moeten altijd de meerderheid behalen in het parlement, anders valt de regering (dit is grondwettelijk weliswaar nergens vastgelegd, maar binnen de politiek een van de vaste…

Nederlandse zomervakanties en bouwvak in 2002 Zomervakanties 2002 bo=basisonderwijs; vo=voortgezet onderwijs Regio Noord bo: 29 juni t/m 11 augustus vo: 29 juni t/m 18 augustus Regio Midden: bo: 20 juli t/m 1 september vo: 13 juli t/m 1 september Regio Zuid: bo: 6 juli t/m 18 augustus vo: 6 juli…

Internationaal faillissementsrecht Een buitenlands faillissement omvat ook het in Duitsland gelegen vermogen van de debiteur indien de rechter van de staat van opening internationaal bevoegd is (de zetel c.q. het middelpunt van de belangen van de failliet is in het buitenland) en de opening niet in strijd is met de…

Verhoging beslagvrije voet Ook steeds meer particulieren verkeren in staat van faillissement. De beslagvrije voet is echter sinds 1992 niet meer verhoogd hetgeen vanaf 01-01-2002 gecorrigeerd wordt. Tevens zal er in de toekomst om de twee jaar een aanpassing plaatsvinden. Voor diegenen die zaken doen met Duitse particulieren betekent e.e.a.…

Schuldrechtsreform maakt nieuwe algemene voorwaarden noodzakelijk Vanaf 01-01-2002 worden een groot aantal nieuwe bepalingen in het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB) gewijzigd. Wij zullen de belangrijkste veranderingen in de loop van de tijd toelichten. Diegene onder u of onder uw leden die volgens de condities van het Duitse recht werken, zullen…

Zonder vrijstelling geen opdrachten meer in Duitsland Verscheidene keren hebben wij over de nieuwe 15% voorheffingsregeling bericht (zie uitgave mei 2001 en oktober 2001 van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland). Ook in Duitsland wordt deze regeling steeds meer bekend. Kort samengevat komt het standpunt van veel adviseurs erop neer dat opdrachten…

Lezingen Ook dit najaar verzorgen advocaten en medewerkers van ons kantoor wederom een aantal lezingen over zakendoen in en met Duitsland. 04-12-2001 Bankieren en financieren in Duitsland 06-12-2001 Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer * Meer informatie over de Nederlands Duitse Businessacademie tel. 0049 (0) 2821 77570 of http://www.businessacademie.de Op onze website (http://www.strick.de)…