Categorie: Verpakkingsverordening

Het is een blijvend misverstand dat elke Nederlandse exporteur altijd verplicht zou zijn om licenties in het kader van de Duitse verpakkingsverordening te betalen. Tot betaling verplicht is namelijk alleen degene die de (verpakte) goederen voor het eerst in de Duitse markt in omloop brengt. Omdat naar Duits recht elke…

Steeds meer Duitse afnemers eisen van hun (Nederlandse) leveranciers een bewijs dat deze zijn aangesloten bij een duaal systeem volgens de nieuwe Duitse Verpakkingsverordening en de kosten voor inzameling en verwijdering van verpakkingen betalen. Sinds 1 januari 2009 is namelijk diegene licentieplichtig, die producten (die uiteindelijk bij de particuliere eindverbruiker…