Maand: januari 2003

Bankkosten internationaal betalingsverkeer gaan per 01-07 omlaag. Vanaf 01-07-2003 mogen banken voor grensoverschreidende Euro-betalingen t/m 12.500,00 € geen hogere provisies meer berekenen dan voor overboekingen binnen Duitsland. (bron:FAZ)

Toeristische stromingen in Duitsland Gezien het feit dat wij een aantal Nederlandse beleggers in toeristische activiteiten in Duitsland tot onze lezers rekenen, vindt u hier de cijfers over de ontwikkeling van het Duitse toerisme per deelstaat in de periode mei tot oktober 2002. Deelstaat             Overnachtingen Aantal Verandering periode mei…

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-01-03 Arbeidsmarkt a) Werknemer moet opzegging arbeidsovereenkomst onmiddellijk bij het “Arbeitsamt” melden. Om de tijd tussen opzegging en begin van de werkloosheid optimaal voor bemiddeling c.q. kwalificatie te kunnen gebruiken, zijn werknemers vanaf 01-07 verplicht zich bij ontslag onmiddellijk als werkzoekende bij het “Arbeidsamt” te melden.…

Bedrijven moeten afval vanaf 01-01-2003 sorteren Vanaf 1 januari is de “Gewerbeabfallverordnung” in kracht getreden. Ook bedrijven moeten nu o.a. papier, glas, kunststoffen en metaal apart verzamelen. Wie in strijd met deze verordening handelt moet met een boete t/m 50.000 € rekening houden.

Programma seminars en workshops 2003 Ook het komende jaar zal de Nederlands Duitse Businessacademie u graag van dienst willen zijn met praktijkgerichte bijeenkomsten over het zakendoen met Duitsland. Gaarne willen wij uw aandacht vestigen op ons aanbod aan seminars en workshops in het jaar 2003. Klik hier voor het programma…

Statiegeld op blikjes en flessen voor eenmalig gebruik per 01-01-03 verplicht Zoals reeds in onze JND van oktober vermeld, moet vanaf 01-01-03 statiegeld worden betaald voor blikjes en flessen voor eenmalig gebruik, als deze zijn gevuld met bier, mineraalwater of koolzuurhoudende dranken. Het statiegeld bedraagt over het algemeen 0,25 €.…

Nieuwe premiegrenzen voor sociale verzekeringen (Beitragsbemessungsgrenzen) voor uw Duitse medewerkers Voor bijdragen aan de verschillende sociale verzekeringen gelden in Duitsland vanaf 01-01-03 de volgende grenswaarden:                                                         West-Duitsland                                            Oost-Duitsland Rentenversicherung                        € 5.100 p.m. / € 61.200 p.a.                        € 4.250 p.m / € 51.000 p.a. Arbeitslosenversicherung               € 5.100 p.m. /…

Porto wordt goedkoper Een standaardbrief kost vanaf 01-01-03 “slechts” 0,55 € (was 0,56 €). Een briefkaart kost nu 0,45 € (was 0,51 €).

Suggesties voor de Duitse bondsregering (Oproep aan de lezers van de JND) Als lezer van de JND bent u betrokken c.q. belanghebbende bij een positieve ontwikkeling in Duitsland. Gaarne ontvangen wij derhalve een e-mail met ideeën van “buitenaf”. De situatie Duitsland in december. Meer dan vier miljoen mensen zijn werkloos.…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel IV) Betalingsregeling Een betalingsregeling is over het algemeen slechts dan zinvol als de debiteur bereid is zich aan de executie in zijn verrnogen te onderwerpen indien hij zijn beloftes niet nakomt. Om zo’n situatie te realiseren, staan in principe twee wegen open: a een…

De economische ontwikkelingen in Duitsland De economische ontwikkeling in Duitsland heeft zijn impact op uw marktstrategie en vaak op beslissingen die juridische consequenties hebben. Aan de hand van de 36 grafieken, die voor zich spreken, bent u binnen 5 minuten op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in Duitsland (bron:…

Nieuwe belastingen 2003 Wij hebben een groot aantal vragen ontvangen m.b.t. veranderingen in het Duitse belastingstelsel 2003. Blijkbaar was het niet bij iedereen duidelijk dat wij reeds in onze laatste nieuwsbrief een uitvoerig schema hadden opgenomen. Vandaar: Inkomstenbelasting 2003:                    Klik hier Vennootschapbelasting 2003:             Klik hier Omzetbelasting 2003:                            Klik hier