Maand: mei 2004

Terugvorderen Duitse Mehrwertsteuer 2003, de tijd dringt! Deadline: 30-06-2004 Meer weten? Klik hier

Incasso in Duitsland Beslaglegging Bijna dagelijks ontvangen wij vragen m.b.t. de mogelijkheid om in Duitsland beslag te laten leggen. Nog eens willen wij derhalve erop wijzen dat een beslaglegging uitsluitend mogelijk is op basis van een gerechtelijke titel. Conservatoire beslagen kunnen alleen onder zeer strenge voorwaarden worden uitgebracht. Hier moet…

Contactopname per e-mail Wij ontvangen dagelijks duizenden e-mails. Helaas zijn zo´n 4000 stuks per dag met een virus besmet. Onze IT-afdeling werkt met verschillende scanners om besmetting van ons systeem te voorkomen. Het kan derhalve geschieden dat uw mail door het systeem wordt geweigerd. Dit kan tot irritaties leiden, omdat…

Geen administratieve rompslomp meer voor Nederlandse bouwbedrijven?? De uitspraak van het Europese Hof van 11-12-2003 inzake Schnitzer (C-215/01) heeft nogal wat stof doen opwaaien. De uitspraak luidt als volgt: De bepalingen van gemeenschapsrecht inzake het vrij verrichten van diensten verzetten zich ertegen dat een ondernemer wordt onderworpen aan een verplichting…

Voorjaarsvoorspellingen bondsregering positief voor Nederlands bedrijfsleven De bondsregering verwacht voor dit jaar en volgend jaar een economische groei tussen de 1,5% en 2%. Naar verwachting zal de binnenlandse consumptie dit jaar met 1% en volgend jaar met 1,6% toenemen. De export groeit met meer dan 6%. Belangrijk voor Nederlandse ondernemers…

Kroniek Duitsland april 2004 (ideaal voor smalltalk met uw Duitse relaties) zaterdag 3 april VERMINDERING VAN DE SOCIALE VOORZIENINGEN In heel Duitsland protesteren bijna een half miljoen mensen tegen het bezuinigingsbeleid van de rood-groene regering zondag 4 april ECONOMIE Kabel Deutschland GmbH neemt de regionale exploitanten in Nordrhein-Westfalen, Hessen en…

Bijna 1,5 miljoen banen in de milieusector Milieu(techniek) is een belangrijke economische factor in Duitsland geworden. Ca. 3,8% van de beroepsbevolking is in deze sector actief. Grote kansen voor Nederlandse bedrijven biedt een samenwerking in deze sector. Meer weten?: Lees dan het Hintergrundpapier Umweltschutz und Beschäftigung. Klik hier

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. Onderwerpen in de maand mei 25-05-2004 Duitse omzetbelasting – Factureren met BTW? Meer informatie: http://www.businessacademie.de/

Ausbildungsplatzumlage aangenomen! Voor een ieder met een Duitse vestiging of dochter een absolute must. De bondsdag heeft op 07-05-2004 het Gesetz zur Förderung der Berufsausbildung aangenomen. Voor het geval dat per 30-09-2004 niet voldoende opleidingsplaatsen door het Duitse bedrijfsleven ter beschikking worden gesteld (liefst 15% meer plaatsen dan sollicitanten wordt…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg een checklist te ontwikkelen. zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast aan…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel II) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Uitbreiding of wijziging van het aanbod  Wanneer iemand op het aanbod van de ondernemer niet „ja ” zegt, maar „ja,…

“Alleman” tijdens advocatenbespreking Elke dinsdagochtend vindt er een advocatenbespreking op ons kantoor plaats. Deze wordt in de Nederlandse taal gehouden teneinde onze taalvaardigheid te oefenen. Naast algemene kantoorzaken laat één van de advocaten het Nederlandse nieuws uit de afgelopen week de revue passeren. Om te kijken wat de ‘roots’ van…

Een taboe is gebroken (nieuwe kansen voor Duitsland) 1250 miljard euro Wofür? vroeg het toonaangevende weekblad Der Spiegel in zijn uitgave van 05-04-2004 en brak een taboe. Tot nu toe was het wegkijken inzake Oost-Duitsland een collectief verschijnsel. Ging het om de Duitse eenwording of de opbouw in Oost-Duitsland, bestonden…

Actuele wetgeving gerangschikt naar ministeries Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Bundesministerium für Bildung und Forschung Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Grensoverschrijdend “plukbeleid” De Europese ministers van Justitie zijn op 29-04-2004 overeengekomen voor de toekomst het “plukbeleid” van de lidstaten wederzijds te erkennen. Winsten uit strafbare handelingen kunnen zo over de grens worden verhaald. Tot nu toe was dit een bureaucratisch “monster”. Meer weten? Neem dan contact op met de heer…