Maand: april 2009

U moet de Duitse taal, de West-Duitse cultuur en (jongste) geschiedenis zeer goed beheersen, als u dit fantastische en uiterst sarcastische artikel wilt begrijpen. Edoch, het feit dat het werd gepubliceerd in de FAZ, geeft aan dat hier iemand de verborgen pijn aan de wortelen van de huidige Duitse samenleving…

Mijn nichtje is 13 jaar oud en buitengewoon intelligent. Haar cijfers op school kennen een dimensie die ik zelf als scholier enkel van horenzeggen kende, bang als ik was om mijn hoofd boven het Duitse maaiveld uit te steken. Logisch dat zij ook raad weet met de kredietcrisis.

Als Duits advocatenkantoor werken wij uitsluitend voor Nederlandse bedrijven met belangen in Duitsland. Het belang van ons kantoor gaat er dus naar uit dat Nederlandse ondernemers comfortabel in Duitsland zaken kunnen doen. Wat het juridische en fiscale kader betreft, hebben wij alle expertise zelf in huis. Er zijn echter ook…

Dat je als aanstichter van de economische teloorgang nog een fikse beloning in je zak mag steken, is een schrijnende zaak die werknemers, burgers én politici momenteel niet echt vrolijker maakt. Terwijl Wouter Bos van Financiën op de topfunctionarissen van de met staatssteun overeind gehouden banken een “moreel appèl” doet,…

Het zijn rare tijden, ook voor juristen. In de afgelopen twintig jaar heb ik allerlei ingenieuze contractsbedingen meegemaakt, maar een clausule voor het geval je eigen bank failliet gaat nog niet. Toch zit er wijsheid in. Stel, u zit in de productie van kapitaalgoederen, het productieproces duurt meerdere maanden en…

Als in economisch barre tijden bezuinigingsmaatregels noch werktijdverkorting de gewenste resultaten opleveren, kunt u als ondernemer in Duitsland werknemers om bedrijfseconomische redenen opzeggen. Wel gelden hiervoor duidelijk omlijnde regels; omzetvermindering of verlies alléén rechtvaardigen nog geen ontslag om bedrijfseconomische redenen. De rechtspraak oordeelt dat aan de volgende voorwaarden dient te…

De regering van Nordrhein-Westfalen heeft een voorstel tot bespoediging van de aanbestedings- en toewijzingsprocedures aangenomen. De maatregel is (met toestemming van de EU) ingevoerd om tijdens de economische crisis sneller opdrachten te kunnen verlenen. Voor wat betreft toewijzingen boven de EU-drempelwaarden (5.125.000 euro voor bouwgerelateerde prestaties, 206.000 euro voor toelevering…

De crisis op de internationale financiële markten heeft in Nederland gevolgen voor de reële economie veroorzaakt, en wel zo snel dat veel bedrijven reeds eind vorig jaar werden geconfronteerd met een acute teruggang van de navraag. Om te voorkomen dat deze bedrijven onder druk van een recessie ertoe overgaan, personeel…

Het is een blijvend misverstand dat elke Nederlandse exporteur altijd verplicht zou zijn om licenties in het kader van de Duitse verpakkingsverordening te betalen. Tot betaling verplicht is namelijk alleen degene die de (verpakte) goederen voor het eerst in de Duitse markt in omloop brengt. Omdat naar Duits recht elke…