Maand: november 2007

Payroll service door Anwaltskanzlei Strick: handleiding voor do-it-yourselfers(ook handig voor intelligente personeelsfunctionarissen) Dat ons kantoor voor Nederlandse en Belgische bedrijven de lonen, sociale lasten en loonbelasting berekent, (uit)betaalt en indien gewenst ook de vragen van de Duitse werknemers op deze gebieden beantwoordt, weet u al. Vooral de puenktliche betaling van…

Verjaring van vorderingen dreigt alle jaren weer Regelmatig ontvangen wij tegen het einde van het jaar nog een groot aantal incasso-opdrachten omdat men de verjaring van de vordering vreest. Reden genoeg om de belangrijkste verjaringstermijnen op basis van het nieuwe recht eens voor u op een rijtje te zetten: Klik…

Op 1 januari 2008 zijn weer miljoenen euro´s in rook opgegaan Met het afschieten van de eerste vuurpeil om het nieuwe jaar te begroeten verdwijnen tegelijkertijd miljoenen euro´s door middel van verjaring van vorderingen. Omdat de regelmatige verjaringstermijn in Duitsland 3 jaar bedraagt, kunt u dus fluiten naar alle onbetaalde…

Lading vast en zeker Was de titel van een tweetal lezingen georganiseerd door de EVO. De heer Wemmers van ons kantoor nam in het kader van de lezingen de Duitse situatie voor zijn rekening. Gezien de grote opkomst aan deelnemers lijkt het onderwerp gevoelig te liggen. Interessant was vooral dat…

Uitnodiging Duitsland-Borrel “FAQ 2007” op woensdag 19 december 2007 Met 15 advocaten, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer en meer dan 60 medewerkers werken wij voor het Nederlandse bedrijfsleven m.b.t. Duitse vraagstukken. Wij hebben dus enig zicht op hetgeen de Nederlandse ondernemer over Duitsland weet, wil weten of zou moeten weten. De meest voorkomende vragen…

Handelsagenten en nieuwe Duitse btw met ingang van 01-01-2007 Als uw Duitse handelsagent met Duitse Mehrwertsteuer factureert, zal hij met ingang van 01-01-2007 het nieuwe tarief van 19% hanteren. De vraag is of dit in alle gevallen juist is. Immers, de agent zal in januari over het algemeen provisie afrekenen…

Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) waarschuwt voor nepadviseurs In Duitsland een vestiging openen en de kosten door middel van subsidies compenseren? In het aanbod van de particuliere adviesonderneming klonk dat heel eenvoudig. “Wij werden door een dienstverlener aangesproken, die bijna over kwam alsof hij een officiële vertegenwoordiger van de overheid was”, herinnert…

 Actuele wetten en verordeningen De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand november (en eerder) vindt u hier: klik hier

Afspraken over goodwillvergoeding agent pas na afloop opzegtermijn rechtsgeldig De wet beschermt de handelsagent in veel opzichten. Een van de belangrijkste punten is de regeling omtrent de goodwillvergoeding waarop de agent recht heeft bij beëindiging van het contract. Vaak maakt de principaal reeds bij het opzeggen van de overeenkomst afspraken…

Gat m.b.t. ontslagvergoeding gedicht   Duitsland en Nederland hebben aanvullende afspraken gemaakt m.b.t. het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Hierdoor vervalt de mogelijkheid onder bepaalde omstandigheden de ontslagvergoeding belastingvrij te ontvangen.   Voor meer informatie: http://www.strick.de/duitsland/specialisme/

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg)   Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb…

Uitvoeren van herstelwerkzaamheden volgens de VOB Volgens de Duitse VOB (vergelijkbaar met de Nederlandse UAV) is de opdrachtnemer verplicht alle tijdens de uitvoering van het project opgetreden gebreken op zijn kosten te herstellen indien de opdrachtgever dit eist. Wat is echter het geval als de opdrachtgever een bepaalde maatregel eist,…

Duitse soldaten zijn geen ‘schijtkonten’ In menig leger op deze wereld valt van alles en nog wat onder de geheimhoudingsplicht, zeker het moreel van de troepen. Het moreel bestaat uit minimaal drie elementen, te weten discipline, tucht en zelfvertrouwen. Om het laatste te meten heb je eigenlijk maar één objectief…

Openbare aanbestedingen worden door neutrale commissie getoetst Veel Nederlandse bedrijven dingen mee bij openbare aanbestedingen in Duitsland. Niet altijd zijn zij tevreden met het resultaat en hebben twijfels of degene die opdracht heeft verworven wel terecht als beste is geselecteerd. In geval van twijfel kan de zaak getoetst worden door…