Maand: december 2005

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

De wereld van Singel Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer daar ik regelmatig het genoegen heb…

Wat zijn de plannen van de nieuwe regering? Alle punten van het coalitieverdrag en de toelichting in de eerste Regierungserklärung van bondskanselier Angela Merkel vindt u hieronder. https://www.bundesregierung.de/

Arbeidsrecht: valkuil bij onherroepelijke vrijstelling Wordt een arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beëindigd, dan komen partijen in Duitsland regelmatig overeen dat de werknemer tot aan het aflopen van de opzegtermijn onherroepelijk wordt vrijgesteld van zijn werk. Een dergelijke clausule kan dramatische gevolgen voor de werknemer hebben. Zoals onlangs bekend geworden is,…

Merkenrecht: verkeerde strepen op kleding kostbare zaak Omdat Adidas een bekend merk is, let men er nadrukkelijk op dat niemand ook maar enigszins kan meeprofiteren van de bekende drie strepen. Meer dan 20.000 euro advocatenkosten brengt men in rekening bij degene die via een Abmahnschreiben, een kort geding en een…

Dienstverlening Elektrogesetz uitgebreid In het kader van het Elektrogesetz verleent ons kantoor de volgende diensten: a) begeleiding bij de registratieprocedure; b) analyse of uw producten onder de nieuwe wet vallen; c) toetsen van contracten met een garantie en/of inzamelsysteem; d) optreden als Zustellungsbevollmächtigter; e) Glaubhaftmachung eigenschap B2B-producten; f) opstellen contractsbedingen…

Kerstgroet Namens ons kantoor wensen wij u en uw familie fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2006.

Selbstzweifel, ik koop een toupet of ik stop ermee (reacties) Met mijn verhaal over mijn ‘afgang’ tijdens de ABN AMRO Wereldweken heb ik wat losgemaakt onder de lezers. Een van de vele, buitengewoon aardige reacties was de reactie van Drs. J.M.S. van Griethuysen: Zeer geachte heer Strick, Met veel plezier…

Registreren van een merk in Duitsland (deel IV) In de vorige edities van de Juridische Nieuwsbrief hebben wij het over de bij de aanmelding betrokken personen gehad. In deze editie komt de omschrijving van het merk aan bod De aanmelding moet een weergave van het merk omvatten. Ontbreekt deze weergave,…

Toelichting Duitse AOW van “A t/m Z” Kennis van het Duitse sociale stelsel is van belang voor ieder ondernemer met personeel in Duitsland. Vandaar dat wij het systeem van de Duitse Rentenversicherung van A-Z in een (nieuwe) reeks gaan toelichten. De reeks is gebaseerd op informatie van de bondsregering. De…

Incasso van vorderingen in Duitsland Zoals alles in deze wereld is ook het innen van open posten niet iets wat men “zomaar” doet. In elk geval moet de debiteur begrijpen wat men van hem wil. Dat dit bij het gebruik van “steenkolenduits” nogal moeilijk kan zijn, bewijst de volgende sommatiebrief…

Overdrachtsbelasting Zoals u weet, begeleiden wij regelmatig Nederlandse beleggers in Duits onroerend goed bij de aankoop van objecten. Een van de regelmatig voorkomende vraagstukken is of je het o.g. binnen zes maanden kunt doorverkopen zonder dat er opnieuw overdrachtbelasting moet worden betaald. Welnu, het antwoord is simpel. Bij elke transactie…

Kan men Nederlands-Duitse cultuurverschillen neutraliseren? Naar aanleiding van een lezing over cultuurverschillen ontving ik een mail met een buitengewoon interessante vraagstelling die mij gedwongen heeft de relatie tussen Duitsers en Nederlanders op nieuw te doordenken. De betreffende ‘brievenwisseling’ wil ik met u delen. E-mail die op ons kantoor is binnengekomen…