Maand: november 2010

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting. Kijk hier voor de foto.

Steeds meer wijnflessen zijn voorzien van een schroefdop. Hierdoor wordt het openen van een fles een simpele aangelegenheid en is het niet langer een beleving. Reden genoeg om met weemoed terug te kijken naar de tijden van weleer. Zie hier de collectie van de Korkenzieherfreunde.de

Vijftigplussers weten zich te herinneren. “Bei uns ist alles größer”, snoefde in de jaren zestig en zeventig zowat iedere tweede Duitser die met zijn “dikke mercedes” de grens over kwam. En in feite strookte deze bewering ook met de feiten. De huizen waren größer, de aardappelen waren größer, de buiken…

Ik geef het niet graag toe, maar op 13 november, de dag van de grote regen in Oost-Nederland en West-Duitsland, was ik bang.  Vertrouwend op mijn Volvo navigatiesysteem (duur en vanaf dag één verouderd)  reed ik door de Achterhoek, een van de mooiste plekjes van Nederland. Thuiskomen, geen probleem, dacht…

Verstokte Apple-discipelen zijn maar al te vaak geneigd eenieder verbaal te kruisigen, die durft te beweren dat aartsvijand Microsoft al in 2001 een tablet pc introduceerde. Inderdaad zijn tablets in de loop van de afgelopen negen jaar nooit echt doorgebroken, het nieuwe tijdperk begon pas echt in 2010 met de…

Je zult er maar staan tijdens de lezing over “gedwongen verkoop van Duits vastgoed” en wilt als Duitse advocaat het volgende in het Nederlands uitleggen: Das Fernwärmeleitungsrecht ist meist eine Grunddienstbarkeit, das heißt eine Dienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks, zu dessen Vorteil die Dienstbarkeit dient. Die Grunddienstbarkeit…

De belangrijkste verplichting van de principaal is het betalen van de provisie over de bemiddelde transacties. Bovendien dient hij de agent te ondersteunen door middel van het kosteloze ter beschikking stellen van monsters, flyers of een monstercollectie. Voorts dient hij de agent te informeren, of hij een opdracht aanvaardt of…

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Collisi.

De titel van dit stukje slaat natuurlijk nergens op, maar het trekt wel meer lezers dan normaal. Ik heb namelijk wat te vertellen. En wel het volgende. 2011 wordt voor de Nederlands-Duitse handelsbetrekkingen een fantastisch jaar. Zo, dat is er uit. Maar hoe kom ik bij deze stelling? Welnu, kijk…

Tijdens de gesprekken die onze belastingadviseurs met Nederlandse cliënten voeren blijkt telkens weer enig onbegrip omtrent de systematiek van het Duitse belastingstelsel. Zo kennen wij in Duitsland bijvoorbeeld geen boxenstelsel en ook geen belastingschijven. Ook is de sociale zekerheid anders opgebouwd en kennen wij geen volksverzekeringen. Een uitstekend gevisualiseerd overzicht…

Om Exportkredietverzekeringen stimuleren de handel in sterke mate, zo blijkt uit onderzoek van DNB: iedere euro aan verzekerde exporten genereert ruim tweeënhalve euro aan totale exporten. Dit sterk stimulerend effect rechtvaardigt de inzet van een tijdelijke noodfaciliteit voor de handelsfinanciering in tijden van crisis, zoals na de val van Lehman…

Als ik het goed zie dan hebben in de Achterhoek van rechts komende vliegtuigen voorrang t.o.v. de overige verkeersdeelnemers.

Alles wat ik ooit over de taalvaardigheid van Nederlanders m.b.t. de Duitse taal heb gezegd of gedacht neem ik bij deze terug. Nederig geef ik toe dat bij ons in Duitsland “alles grösser” is, ook de vaardigheid om taalfouten te maken. Lees hier.