Categorie: Ondernemingsrecht

Stel u bent registeraccountant en adviseert een Nederlandse onderneming of ondernemingsgroep die in haar bedrijfsstructuur een Duitse GmbH bevat. In dit geval zou het wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld de opname van een nieuwe aandeelhouder fiscale gevolgen heeft. Op donderdag 22 november a.s. bieden wij u gelegenheid uw kennis…

Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van werknemers is in Duitsland in de wet inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (uitzendkrachten) geregeld (Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, AÜG). In principe is voor het uitlenen van werknemers in Duitsland een vergunning nodig. Een uitzondering hierop vormt tot nu toe het concernintern ter…

Wij richten per jaar een groot aantal Duitse vennootschappen voor het Nederlandse bedrijfsleven op en begeleiden deze door de jaren heen op juridisch en fiscaal gebied. Zodra echter een Duitser directeur wordt, raken wij de cliënten tijdelijk kwijt. Dat komt simpelweg vanwege het feit dat de Duitser ons (terecht) als…

Casus: Voor de bouw van een technische installatie geeft de opdrachtgever een opdracht aan een bedrijf om bouwelementen te vervaardigen. Onderdeel van de opdracht zijn ook de bouwkundige berekeningen. Nadat de elementen zijn ingebouwd blijken deze niet aan de specificatie te voldoen. De opdrachtgever meldt de gebreken aan de opdrachtnemer.…

U bent liefhebber van organogrammen. Dan is dit voor u een leuke. Met dank aan de Europese Unie, die het copyright  heeft:   http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ger_nl.pdf

Wij hebben er in het verleden al vaker voor gewaarschuwd. Een bedrijfszetel bij een medewerker, agent of zakenrelatie is verleidelijk goedkoop maar wel zo gevaarlijk. Een aantal gevallen uit de laatste maanden geeft aanleiding deze waarschuwing toch maar eens te herhalen. Wat is er aan de hand. Een Nederlands bedrijf…

Sommige dingen zijn onverklaarbaar, zo ook de nieuwe rage bij Nederlandse bedrijven om aan een Duitse zakenrelatie een generale machtiging te verstrekken. Ik zelf heb een dergelijke machtiging de afgelopen 20 jaar misschien drie of vier keer gezien, dit jaar echter staat de teller al op 8 keer. Een Generalvollmacht…

Dat er een groot verschil is tussen wens en werkelijkheid is een wijsheid als een koe. Met name als het gaat om de “Listung” bij het Duitse grootbedrijf vergeet menige Nederlandse ondernemer echter snel elke voorzichtigheid. Om op de lijst van erkende leveranciers te komen is men gaarne bereid een…