Maand: september 2004

Vragen en antwoorden over Hartz IV a. Voor wie geldt Hartz IV? De regeling is van toepassing op mensen die op het moment Arbeitslosenhilfe of Sozialhilfe ontvangen, dus tenminste 12 maanden werkloos (en behoeftig) zijn. Deze regeling is tevens van toepassing op mensen die in de toekomst geen recht meer…

Aansprakelijkheid van de directeur (deel III) Zoals u weet, is ons kantoor regelmatig betrokken bij het opzetten van dochterondernemingen in Duitsland. In dit verband wordt vaak de vraag gesteld of men als directeur van een GmbH ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Weliswaar is de aansprakelijkheid van een Gesellschaft mit…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel VI) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Om bewijsredenen is het nuttig en zinvol alle overeenkomsten schriftelijk te sluiten. Dan staat gewoon vast wat de…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

In het Duits meepraten over wijn (deel III) Menig zakelijke transactie hangt af van een groot aantal (psychologische) factoren. Dat de kwaliteit van het product, de levertijd en de prijs moeten kloppen, ligt voor de hand. Maar de opdracht moet ook worden ‘gegund’. Dat is de tussenmenselijke factor in het…

Seminar Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. Onderwerpen in de maanden september en oktober 14-09-2004 Duitse moedermaatschappij – Nederlandse dochter 06-10-2004 Succesvol zakendoen in Duitsland 12-10-2004 Zakelijke Nederlands…

Hartz IV Duitsland in rep en roer Per 01-01-2005 vervalt de Duitse WW-vervolguitkering en wordt de huidige Arbeitslosenhilfe vervangen door het nieuwe Arbeitslosengeld II. De naam klinkt de mensen vriendelijk in de oren, maar de uitwerking van de nieuwe maatregel doet menig Duitser huiveren. In Oost-Duitsland zijn de laatste weken…

Opbouw van een loonadministratie in Duitsland Zoals u weet, voeren wij voor veel Nederlandse bedrijven de Duitse loonadministratie en regelen wij ook de uitbetaling van salarissen en provisies. U kunt deze werkzaamheden natuurlijk ook zelf uitvoeren. Dan moet u echter de Duitse loonboekhoudingsregels beheersen. Graag helpen wij de doe-het-zelver op…

Eerste positieve uitwerkingen van Hartz IV Voor het sorteren van groente in een groothandel was het tot voor kort amper mogelijk een autochtone medewerker te vinden. Toen een groothandel in Leipzig kort geleden 25 vacatures in ploegendienst offreerde werd het bedrijf (aangenaam) verrast. Alle banen werden binnen een dag ingevuld.…

Staalprijsexplosie: toch prijsaanpassing mogelijk? Twee juristen, drie meningen is het gezegde. Echter, wij hebben in Duitsland ca. 120.000 advocaten en dat maakt het toch wel onoverzichtelijk. Zo ook bij de discussie of bij bestaande contracten de stijging van de staalprijs doorberekend kan worden. Als men de discussie volgt, blijven echter…

Arbeidsrecht: klantenwerving via afscheidsbrief verboden Casus: een belastingadviseur zegt zijn bestaande baan op. Voor afloop van de opzegtermijn maakt hij gebruik van het adressenbestand van zijn werkgever en stuurt hij een brief aan alle klanten. In deze brief dankt hij voor de goede samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen.…

Kroniek Duitsland augustus 2004 (ideaal voor smalltalk met uw Duitse relaties) zondag 1 augustus NAZI-SLACHTOFFERS Bij een bezoek aan Warschau herdenkt bondskanselier Schröder de Poolse slachtoffers van het Nazi-regime. Hij wijst de door verdreven Duitsers gevorderde schadevergoeding van de hand. maandag 2 augustus BREEZERS Meerder producenten kondigen aan de bijzondere…

Belastingtarieven dalen (toch) Per 01-01-2005 zal het tarief inkomstenbelasting dalen van maximaal 45% naar 42%. De reeds eerder besloten daling was ter discussie komen te staan door de invoering van Hartz IV (cadeaus voor de rijken en bezuinigingen voor de armen was de discussie). De bondsregering houdt echter aan de…

Achtergrond van Hartz IV Tot nu toe kennen wij in Duitsland drie systemen bij werkloosheid. Het Arbeitslosengeld, een verzekeringsuitkering van de Arbeitslosenversicherung, waarvoor maandelijks een premie van 6,5% van het salaris wordt ingehouden (50% werkgever, 50% werknemer). Arbeitslosenhilfe: vervolguitkering Arbeitslosengeld, gefinancierd uit de algemene belastingopbrengst. Uitkering 53% van het laatste…