Categorie: Veranderingen 2001

Het Duitse Burgelijk Wetboek wordt compleet bewerkt De regering van de Bondsrepubliek Duitsland plant per 1 januari 2002 een fundamentele hervorming van het verbintenissenrecht. Het wetsontwerp voorziet in een volledige nieuwe regeling van het verjaringsrecht, het kooprecht en het recht inzake aanneming van werk, alsmede een verregaande herstructurering van het…

Bedrijfsfaillissementen in Duitsland tot recordhoogte Informatie over faillissementen, de mogelijkheden voor de Nederlandse exporteurs om erop in te spelen, samengevat in een artikel voor het tijdschrift “De Credit Manager” door Jan Schneider-Maessen, creditmanager op ons kantoor Artikel: http://www.strick.de/duitsland/specialisme/ Meer informatie over incasso en voorkomen van incasso tijdens de lezingen: 08-11-2001…

Inkomstenbelasting in Duitsland zeer aantrekkelijk Veel ondernemers denken over verplaatsing van hun bedrijf naar Duitsland. De Nederlandse inflatie loopt uit de hand, de loonkosten stijgen en het in het verleden opgebouwde concurrentievoordeel m.b.t. Duitsland bestaat niet meer (bron DNB jaarverslag 2000 pag 109-110). Tot overmaat van onzekerheid speculeert DNB over…

Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst) De controledienst van de Bundesversicherungsanstalt heeft medegedeeld dat premies voor sociale verzekeringen nu ook over (ten onrechte) niet betaalde, dus fictieve loon(bestanddelen), zullen worden geheven. Tot nu toe werden premies slechts over het daadwerkelijk…

Aantal incasso’s groeit gestaag Volgens Creditverzekeraar Euler is het aantal incasso’s  in de eerste maanden van het jaar met 60% toegenomen.Reden om er nog eens op te attenderen dat er in Duitsland in verband met het beginsel van debiteurenbescherming geen snelle incassomiddelen bestaan en de creditmanagement-aanpak m.b.t. Duitsland moet worden…

Wijzigingen m.b.t. de arbeidsmarkt Deeltijdwerk: Medewerkers die in deeltijd willen gaan werken, moeten dit ten minste drie maanden van te voren bij hun werkgever aangeven. Om in aanmerking te komen dient een dienstverband van ten minste zes maanden te bestaan. Indien bedrijfsinterne redenen het werken in deeltijd niet toestaan, kan…

Wijzigingen in het verkeer. * Tol voor vrachtwagens: Het tolgeld voor vrachtwagens is gestegen, het bedrag per dag (Tagespauschale) is van zes naar acht Euro verhoogd (15,65 DM). De zogenaamde “stinkende” vrachtwagens betalen meer. Indien de vrachwagens niet voldoen aan de meest moderne uitstootnormen, dan stijgen ook de wekelijkse, maandelijkse…

Wijzigingen op sociaal verzekeringsgebied * Teilzeitgesetz: In bedrijven met meer dan 15 medewerkers kan iedere werknemer een geringere werktijd overeenkomen, voor zover er geen bedrijfsinterne redenen in de weg staan. Ook het afsluiten van arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt nieuw geregeld. Alleen nog bij nieuwe aanstellingen zal in de toekomst…

Wijzigingen m.b.t. familie en partnerschap Alimentatie: Per 1 januari 2001 is tevens het alimentatierecht voor gescheiden levende ouders geregeld. Betaalt de alimentatieplichtige een bijdrage onder het bestaansminimum van het kind (voor kinderen onder vijf jaren is dit bijv. 480 DM), dan krijgt deze niet meer de helft van de kinderbijslag.…

Compensatiemaatregelen m.b.t. energie en brandstof * Entfernungspauschale: Sinds 1 januari geldt een forfaitaire vergoedings voor woon-werkverkeer, ongeacht het gebruikte transportmiddel. Tot tien kilometer woon-werkverkeer kunnen 70 pfennig per kilometer van de belasting worden afgetrokken, vanaf elf kilometer 80 pfennig. Om misbruik tegen te gaan, moeten reiskosten vanaf 10.000 DM of…

Overige wijzigingen * Kijk- en luistergeld: Vanaf januari bedraagt het kijk- en luistergeld maandelijks 31,58 DM (3,33 procent hoger dan voorheen). In ruil mogen de publieke zenders geen reclame boodschappen via teletekst doorgeven. Daarnaast is in het nieuwe staatsverdrag voor de ARD ook een nieuwe verdeling van inkomsten en uitgaven…

Wijzigingen op het gebied van de Milieubelasting (Ökosteuer) Ook in 2001 moeten automobilisten en stroomverbruikers rekening houden belastingverhogingen. Mineralölsteuer: Per 1 januari 2001 stijgt de belasting op autobrandstoffen wederom met 6 pfennig per liter, incl MwSt (BTW) 7 pfennig. Stromsteuer: Vanaf 1 januari 2001 stijgt de Stromsteuer met 0,5 pfennig…

Duitse belastinghervorming Per 1 januari is de eerste fase van de Duitse belastinghervorming van kracht geworden. Deze moet een totale belastingontlasting van circa 45 miljard DM opleveren. De belangrijkste hervormingspunten zijn: Grundfreibetrag (belastingvrije voet): De belastingvrije voet stijgt van circa 13.500/27.000 (alleenstaanden/gehuwden) naar circa 14.000/27.000 DM. Einkommensteuer (inkomstenbelasting): Het verloop…