Categorie: Arbeidsrecht

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse Arbeidsrecht. Heden de volgende stelling: Wie op de werkplek privé-mails schrijft, zet zijn baan op het spel. Dat ligt er maar aan. Allereerst stellen we vast dat in Duitsland het algemeen persoonlijkheidsrecht ook op de werkvloer van…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse Arbeidsrecht. Heden de volgende stelling: Werknemers kunnen niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald krijgen. Ja, maar alleen in geval van ontslag! Slechts als er tot het tijdstip van de beëindiging van het dienstverband niet genoeg tijd over is, om…

Wegens het discriminatoire karakter van een vacature advertentie heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe onlangs in het voordeel van een afgewezen sollicitante beslist en haar een schadevergoeding van € 13.000 toegewezen. De als personeelschef (v) werkzame juriste had naar aanleiding van de advertentie “Geschäftsführer gesucht” gesolliciteerd. Toen bleek dat haar sollicitatie niet…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden de volgende stelling: Ook lonen die boven de cao-norm liggen dienen regelmatig te worden verhoogd. Als dat zou kunnen … Helaas klopt het niet. Een werknemer die een salaris verdient dat hoger is dan het…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden de volgende stelling: Beëindigingsovereenkomsten zijn voordeliger dan een ontslag Dat is nog maar de vraag. Natuurlijk, wie geeft tijdens een sollicitatiegesprek graag toe dat hij door zijn vorige baas de laan uit is gestuurd. Een…

Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van werknemers is in Duitsland in de wet inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (uitzendkrachten) geregeld (Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, AÜG). In principe is voor het uitlenen van werknemers in Duitsland een vergunning nodig. Een uitzondering hierop vormt tot nu toe het concernintern ter…

De Duitse economie kent actueel een weergaloze opleving, de orderportefeuilles van de ambachtsbedrijven zijn goed gevuld. De keerzijde van de medaille: heel veel bedrijven zijn naarstig op zoek naar gekwalificeerd personeel, maar slagen er niet in mensen te vinden. Volgens een enquête van het Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) onder…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden de volgende stelling: Geen werkgever mag minder dan het onderhandelde cao-loon betalen. Heus wel! Het simpele bestaan van een cao-regeling betekent nog lang niet dat iedere werkgever zich hieraan dient te houden. In beginsel is…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden de volgende stelling: Afzien van een proeftijd beschermt tegen voortijdig ontslag. Dit is een van de meest voorkomende misvattingen. Een sollicitant die er in geslaagd is zijn toekomstige baas ervan te overtuigen in de arbeids-overeenkomst…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden de volgende stelling: Pas na drie waarschuwingen kan de baas opzeggen. Echt niet! Wie afspraken niet nakomt, notoir te laat komt of tijdens kantooruren graag eens een pintje vat, hoeft in Duitsland weliswaar niet te…

AK Strick biedt praktische oplossingen voor Duitse personeelszaken zoals: • Salarisadministratie, • uitbetaling van lonen, • afdracht van sociale lasten en loonbelasting, • advies bij secundaire arbeidsvoorwaarden en • vraagstukken rond de auto van de zaak. Daarnaast kunnen onze arbeidsrechtadvocaten u van dienst zijn bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten t/m begeleiding bij ontslag. Voor onze…

De  (echte) handelsagent is een zelfstandige ondernemer die in de kern de aard en omvang van zijn activiteiten en ook zijn werktijd zelf bepaalt. Voor hem gelden de regels voor zelfstandigen. De vertegenwoordiger is een werknemer in loondienst en valt onder de directiebevoegdheid van zijn werkgever. Voor de vertegenwoordiger gelden…

In een nieuwe reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden: Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) worden verrekend. Dit is zó niet juist. Normaliter heeft de uitkering van een ontslagvergoeding geen nadelige gevolgen voor iemands aanspraak op Arbeitslosengeld. Een ontslagen werknemer…