Categorie: Overeenkomsten

Net als bij een overeenkomst tussen zakenpartners moet ook in het vonnis van een gerechtelijke procedure in Nederland heel duidelijk naam, adres en rechtsvorm van de debiteur zijn bepaald, om het vonnis in Duitsland te kunnen executeren. Onlangs werd in Duitsland de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis afgewezen, omdat hierin…

Heden de volgende stelling: In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten. Ook dit is eerder een gerucht. Zelfs in tijden van zware economische recessie kunnen werkgevers niet zomaar op de salarissen bezuinigen. Weliswaar bestaan er een aantal wettelijke mogelijkheden, waardoor een werkgever in het uiterste…

In toenemende mate zien wij in technische contracten met Duitse industriebedrijven clausules omtrent fictieve serieschadegevallen (Serienfehler). Zo wordt regelmatig overeengekomen dat er bij een foutenmarge van vijf procent van een partij of serie geleverde goederen sprake is van een seriefout. De serie bestaat dan uit vijf procent daadwerkelijk gebrekkige (onder)delen…

Als er haast is geboden, de feiten moeten worden geconstateerd en bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan kennen wij in Duitsland het zogenaamde “selbständige Beweisverfahren”: een procedure, gericht op het constateren van feiten, die voornamelijk bij resultaats-verbintenissen zoals in de (machine- of installatie) bouwsector voorafgaande aan een gerechtelijke procedure wordt opgestart.…

Casus: Voor de bouw van een technische installatie geeft de opdrachtgever een opdracht aan een bedrijf om bouwelementen te vervaardigen. Onderdeel van de opdracht zijn ook de bouwkundige berekeningen. Nadat de elementen zijn ingebouwd blijken deze niet aan de specificatie te voldoen. De opdrachtgever meldt de gebreken aan de opdrachtnemer.…

Jean-Paul Votron, voormalig bestuursvoorzitter van Fortis, ziet het volgens de media niet zitten om in Nederland te worden verhoord in het kader van een getuigenverhoor. Votron zou niet willen verschijnen voor de Nederlandse rechtbank, omdat Nederlands niet zijn moedertaal is. Volgens zijn advocaat spreekt Votron weliswaar Nederlands, maar zijn moedertaal…

Het zijn rare tijden, ook voor juristen. In de afgelopen twintig jaar heb ik allerlei ingenieuze contractsbedingen meegemaakt, maar een clausule voor het geval je eigen bank failliet gaat nog niet. Toch zit er wijsheid in. Stel, u zit in de productie van kapitaalgoederen, het productieproces duurt meerdere maanden en…

Nederland importeert voor meer dan 60 miljard Euro aan goederen en diensten vanuit Duitsland. Op veel contracten zal het Duitse recht van toepassing zijn. Ook zal de Duitse leverancier via een forumkeuze de Duitse rechter voor bevoegd verklaren.   Tegen deze achtergrond dient de Nederlandse importeur enige kennis van het…

Openbare aanbestedingen in Duitsland De bondsregering is voornemens het recht van openbare aanbestedingen (Vergaberecht) te wijzigen en heeft hiervoor een wetsontwerp opgesteld. Bijzonder belangrijk is de MKB clausule die het mogelijk moet maken, dat ook MKB bedrijven in grotere projecten kunnen participeren (Vergabe in Losen). In het kader van deze…

Metaal en techniek: hoe lang moet ik reserveonderdelen beschikbaar houden? Machines en onderdelen daarvan zijn aan slijtage onderhevig, dat is de normaalste zaak van de wereld en je zou verwachten, dat de wet zich uitvoerig over dit onderwerp uitlaat. Mis, er is geen enkele rechtstreekse bepaling omtrent reserveonderdelen terwijl de…

Aankoop van Duits Vastgoed biedt soms verassende kansen Wij hebben het al eerder gehad over de mogelijkheid om via achterstallige huurverhogingen extra rendement te behalen. In de praktijk blijkt namelijk dagelijks dat Duitse verhuurders in het verleden blijkbaar bang zijn geweest de contractueel overeengekomen huurverhogingen ook daadwerkelijk door te zetten.…

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg) Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven. Oplossing U zult nu…