Categorie: Veranderingen 2005

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-07-2005 Ziektekostenverzekering Voor het eerst wordt het systeem dat werkgever en werknemer elke de helft van de sociale lasten betalen, losgelaten. Via een ingewikkelde transactie besparen de werkgevers 0.45 percent van de ziektekostenverzekering. Om dit doel te bereiken wordt de ziektekostenpremie uitsluitend voor werknemers met 0.9…

Een aantal nieuwe wettelijke regelingen zijn van kracht:  a) Door het Gesetz zur Foerderung der Steuerehrlichkeit is het voor de fiscus en andere instanties mogelijk geworden in voorkomende gevallen tot op heden verzwegen bankrekeningen en aandelendepots te traceren. E.e.a. geschiedt via de zgn. Kontenabfrage bij een centraal meldpunt (BAFIN). De…

Duitsland beweegt Na de hereniging van Oost- en West Duitsland in het jaar 1990 kende Duitsland een Sonderkonjunktur. Terwijl ook in Duitsland eind jaren ’80 de discussie omtrent ‘lean management’ en ‘lean production’ als antwoord op de steeds toenemende globalisering werd gevoerd, bracht de hereniging een geweldige economische bloei met…