Maand: juli 2011

Voor menigeen breekt de periode van vakantie weer aan. Goed, om weer even energie bij te tanken en te genieten van een andere omgeving of misschien zelfs de eigen omgeving om activiteiten te ontplooien waar men normaal niet aan toe komt. Voor debiteurenbewakers is de periode net voor de vakantie…

De Duitse belastingwetgeving biedt belastingontduikers de kans tot “inkeer”, d.w.z. wie zichzelf aangeeft en de ontdoken belasting alsnog voldoet, voordat de fiscus hem op het spoor is, hoeft geen boete te betalen. Wel zijn de voorwaarden, waaronder belastingontduikers gebruik kunnen maken van deze coulante regeling, recentelijk aangescherpt. Voortaan is de…

De omvang van grensoverschrijdende e-commerce-activiteiten is te verwaarlozen, laat de EU weten. Dit is logisch, als u leest wat de Duitse eCommerce-Verbindungsstelle (gefinancierd door de Duitse overheid) aan gouden tips geeft omtrent het kopen bij buitenlandse aanbieders. TIP 7: Controleer de toestand van de koopwaar onmiddellijk na ontvangst en maak…

De toekomst voorspellen is in Duitsland een heel normale dienstverlening waarvoor een waarzegster een vergoeding mag eisen. Wie dus op de kermis de tent van een koffiedikkijkster betreedt sluit als het ware een contract af en dient het verschuldigde bedrag te voldoen, ongeacht of je als klant de esoterisch getinte…

Wat in Nederland al sinds geruime tijd gewoonte is wordt hoogstwaarschijnlijk deze maand ook in Duitsland realiteit: het verzenden van facturen per e-mail ter verkrijging van de voorbelastingaftrek. Tot op heden accepteerde de Duitse Belastingdienst facturen die zij in de vorm van een PDF-bestand kreeg toegezonden niet, en kende dus…

 Wie in Duitsland als automobilist met te veel promille wordt aangehouden en tijdelijk zijn rijbewijs moet inleveren, mag nog wel met de fiets op pad. Aldus luidde jongstleden het vonnis van het Overwaltungsgericht Rheinland-Pfalz dat hiermee aan de eis van een dubbel gedupeerde verkeersdeelnemer gehoor gaf. De man had een…

De Duitse economie kent actueel een weergaloze opleving, de orderportefeuilles van de ambachtsbedrijven zijn goed gevuld. De keerzijde van de medaille: heel veel bedrijven zijn naarstig op zoek naar gekwalificeerd personeel, maar slagen er niet in mensen te vinden. Volgens een enquête van het Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) onder…

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden de volgende stelling: Geen werkgever mag minder dan het onderhandelde cao-loon betalen. Heus wel! Het simpele bestaan van een cao-regeling betekent nog lang niet dat iedere werkgever zich hieraan dient te houden. In beginsel is…

De Duitse rechtsstaat scoort goed in vergelijking met de meeste andere landen. Volgens een rapport van “World Justice Projects“ inzake rechtszekerheid, het justitiële systeem en de verantwoordelijkheid die de regering hierin neemt, staat Duitsland na Noorwegen op de tweede plaats. Dit heeft onder meer te maken met de relatief lage…

In de loop van een kalenderjaar kan het gebeuren, dat voorbelastingbedragen van een niet in Duitsland gevestigde ondernemer al naar gelang zijn omzet in Duitsland op twee verschillende manieren kunnen worden teruggevorderd: enerzijds in het kader van een restitutiesysteem, het Vorsteuer-Vergütungsverfahren, anderszijds in het kader van de algemene omzetbelastingprocedure via…

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is als gevolg van een aantrekkende economie dalende. In vergelijking met het eerste kwartaal 2010 gingen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 8,7 % minder bedrijven over de kop. In totaal bedroeg het aantal bedrijfsfaillissementen 2011 in het genoemde tijdsbestek 7.423, in het…