Categorie: Intellectueel eigendom

Geen gezeik, iedereen rijk, luidde begin jaren ‘80 in Nederland het credo van de Tegenpartij, een met het politieke establishment sollende creatie van het TV-duo Van Kooten & De Bie. Deze verkiezingskreet heeft kennelijk de afgelopen 30 jaar geen ingrijpende gevolgen gehad, want ieder jaar weer krijgen we de jaarlijkse…

Elk jaar worden in Duitsland de meest drieste vormen van namaak en productpiraterij met de Plagiarius-Prijs “geëerd”. Opvallend is dat China zijn eerste plaats als producent van dergelijke producten is kwijtgeraakt aan Thailand. Nederlandse bedrijven hebben dit jaar het podium niet gehaald. Meer weten over het recht van merken, modellen,…

Wandelgangen van Duitse bejaardencentra lijken steeds meer op een catwalk. Oude van dagen schuifelen niet langer timide van kamer naar eetzaal en terug, maar showen triomfantelijk de alsmaar comfortabeler wordende garanten van hun mobiliteit: de rollator de luxe. Werd de sobere, door het ziekenfonds verstrekte uitvoering veelal in de berging…

Verstokte Apple-discipelen zijn maar al te vaak geneigd eenieder verbaal te kruisigen, die durft te beweren dat aartsvijand Microsoft al in 2001 een tablet pc introduceerde. Inderdaad zijn tablets in de loop van de afgelopen negen jaar nooit echt doorgebroken, het nieuwe tijdperk begon pas echt in 2010 met de…

Als u kleding, meubelen of andere gebruiksvoorwerpen ontwerpt dan dragen deze producten uw handschrift. Als het goed is en u echt onderscheidend ontwerpt dan wordt uw handschrift geïdentificeerd met uw bedrijf. Hoe beter u bent hoe groter de kans dat andere bedrijven uw producten namaken. Over het algemeen zult u…

De hiernaast afgebeelde gadget moet in Duitsland in deze uitvoering van de markt. De firma Koziol heeft volgens de rechter met zijn eierdop “Eipott” inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Apple. De naam “Eipott” voor het fabricaat is overeenkomstig de uitspraak van het Oberlandesgericht Hamburg qua klank onweerlegbaar identiek aan…

Wat zijn de kenmerken van “frische Brötchen“? Deze vraag moet de Duitse rechter beantwoorden in het kader van een procedure die de Duitse bakkers tegen Aldi Süd hebben opgestart. De bakkers verwijten Aldi de consumenten te misleiden door te beweren verse broodjes in een soort bakautomaat te bakken. Deze automaten,…

Bij een inval op de internationale schoenenbeurs in Düsseldorf werden 700 paar monsterschoenen in beslag genomen in verband met namaak en merkenpiraterij. Veel schoenen waren één op één nagebootst. Ook nationale emblemen zijn voor nabootsing niet meer veilig. Meerdere modellen waren voorzien van het Duitse wapendier, de Bundesadler.   Meer…

Casus: Een Duitse groothandel in lampen heeft de succesvolle collectie van zijn Nederlandse leverancier (met die hij jaren samenwerkte) met amper zichtbare veranderingen nagebootst en brengt de collectie als eigen product op de markt. Het Nederlandse bedrijf heeft zijn lampenmodellen niet beschermd maar wil graag actie tegen de Duitse groothandel…

Monika Schleich ontwerpt sinds negen jaar knuffelberen. Vervolgens maakt zij met naald en draad speelgoedbeertjes die zij dan onder de naam Schleichbären verkoopt. De ondernemersactiviteiten verlopen voortvarend en naar eigen zeggen behaalt zij een jaarlijkse winst van 500 tot 700 Euro. In het bewustzijn dat het beschermen van Intellectueel Eigendom…

De meeste bedrijven laten woorden of combinaties van woorden als merk registreren. Het is echter ook mogelijk beelden of symbolen of een combinatie van beelden en woorden te registreren. Het ligt voor de hand om zowel het woordmerk alsook het beeldmerk en de combinatie van beiden te registreren. Zodoende heeft…

Wij merken dat de concurrentiestrijd tussen bedrijven steeds harder wordt gevoerd. Zo is het aantal mededingingszaken op ons kantoor ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. Aanknopingspunt in Duitsland is het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Via deze wet kan men voor het geval van oneerlijke concurrentie de opponent…

Er zijn verschillende manieren om de Duitse markt met succes te bewerken. De keuze is o.a. afhankelijk van de noodzakelijke kapitaal- en managementinspanningen die u wilt of kunt leveren. Elke variant heeft echter zijn eigen juridische implicaties. Klik op de rubrieken onder de volgende matrix voor de meest belangrijke achtergrondinformatie:…