Maand: februari 2005

Arbeidsrecht a.) Ontslagloterij Het ontslaan van medewerkers heeft nogal wat voeten in aarde. Hoe men het ook wendt of keert, de ontslagregels zijn ook in Duitsland een wetenschap apart. Echter, in het Emiraat Dubai gelden blijkbaar andere spelregels. Daar liet een manager tien verkopers op zijn kantoor opdraven, van wie…

Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer? Leveren op rekening is verstrekken van (leveranciers)krediet. Gezien de heftige discussie over Basel II in Duitsland valt te verwachten dat steeds meer bedrijven van deze vorm van financiering gebruik zullen (moeten) maken. Toch zien wij in onze incassopraktijk dat er nog talloze Nederlandse bedrijven…

Faillissement in Duitsland Anders dan in Nederland betekent een negatief eigen vermogen het faillissement van een bedrijf. De directeur moet binnen drie weken nadat hij van de zgn. Ueberschuldung notie heeft genomen (of had kunnen nemen) het faillissement aanvragen. Doet hij dat niet, dan wordt hij persoonlijk (voor de schade)…

Fiscaliteiten a.)Belastingamnestie tot 31-03-2005 Tempus fugit voor degenen die inkomsten bij de belastingaangifte zijn ‘vergeten’. Bent u in Duitsland (onbeperkt) belastingplichtig (of woonachtig) dan moet je bijvoorbeeld ook uw renteopbrengsten aan de Duitse belasting onderwerpen. Voor vergeetachtigen gold t/m 31-12-2004 de mogelijkheid met (voor 10 jaren) terugwerkende kracht de partiële…

Contractrecht en algemene voorwaarden a.) Cursus Nederlandse Duitse Businessacademie levert 100.000 euro op Waartoe volgt men een cursus? Zoiets kost tijd en geld en het is maar de vraag of het ook iets oplevert. De meerwaarde van een cursus hangt er natuurlijk van af of men de ontvangen ‘tips’ ook…

Vennootschapsrecht – Een directeur heeft per definitie een gesplitste persoonlijkheid Regelmatig slaat de verwarring toe als het gaat om de positie van een Geschaeftsfuehrer van een GmbH. Ook lijkt het ons in Nederland niet veel anders te zijn dan in Duitsland, het is voor de gemiddelde zakenman blijkbaar moeilijk te…

Het veiligstellen van bouwvorderingen De Duitse financiering van bouwprojecten is simpel. Een beetje eigen kapitaal, zoveel mogelijk lenen van de bank en de rest van de aanneemsom rekken via procedures over gebreken totdat er weer enige liquide middelen aanwezig zijn. De procedures zijn legio en onze bouwrechtafdeling heeft de handen…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

Aparte gevangenissen voor senioren De vergrijzing maakt ook voor de misdaad geen halt. In het jaar 2003 waren 150.000 verdachte personen ouder dan 60 jaar. Als gevolg hiervan is ook het aantal gedetineerden boven de zestig toegenomen naar 1500 personen. Een verdrievoudiging binnen tien jaar, terwijl het aantal jongeren onder…

Parkeerboete voor politie Voor de wet is iedereen gelijk en ook de politie dient zich aan de verkeersregels te houden. Parkeren moet je in de rijrichting van de weg, zo leer je al tijdens rijles. Voor Duitse politieagenten die een snelheidscontrole uitvoeren is dit lastig als de camera voor in…

Het plagiaat oftewel vers- en mensenrovers De eerste pogingen om intellectueel eigendom te beschermen dateren uit de klassieke oudheid. Zo stamt het begrip plagiaat af van de dichter Martial, die zijn verzen vergeleek met vrijgelaten slaven en degene die beweerde dat ze van hem zouden zijn aanduidde als “plagiarius”(mensenrover). Omdat…

Steeds meer Nederlandse beleggers stappen in Duits onroerend goed Al jaren begeleiden wij Nederlandse investeerders in Duits o.g. bij de juridische due diligence en het onderhandelen van de koopovereenkomst. Echter, de laatste maanden is een regelrechte stormloop naar Duitse winkelcentra, woonflats, hotels maar ook supermarkten losgebarsten. Daarbij valt op dat…